آشنایی وکاربرد نرم افزار های snagit – photoshop – director –swish max

عنوان مقاله:   آشنایی وکاربرد نرم افزار های snagit – photoshop – director –swish max
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۹  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
مقدمه………………………………………………………………………………..۱
پیشگفتار…………………………………………………………………………۲
فصل اول
کاربرد نرم افزار snagit……………………………………………………..3
فصل دوم
کاربرد نرم افزار photoshop…………………………………………………………..9
فصل سوم
کاربرد نرم افزار director………………………………………………12
فصل چهارم
کاربرد نرم افزار swish max…………………………………………………..14
فصل پنجم
آشنایی با ساخت پروژه……………………………………………………..۲۴
اسنگیت(snagit)…………………………………………………………………….25
دایرکتور………………………………………………………………………………………..۲۵
روش تعریف یک رفتار در دایرکتور……………………………………………………..۲۹
روش ایجاد رفتارها………………………………………………………………۳۰
خلق انیمیشن…………………………………………………………………………………….۳۲
نحوه آوردن دکمه های دو حالته در دایرکتور………………………………………………۳۳
چگونگی تعریف یک مارکر………………………………………………………….۳۴
نحوه گذاشتن صدادر دایرکتور ……………………………………………………………۳۸
روش گذاشتن فیلم یا کلیپ در دایرکتور………………………………………..۳۹
روش گذاشتن متن………………………………………………………………………….۴۰
نحوه گذاشتن کانال انتقال یا transition………………………………………………40
نحوه گرفتن خروجی نهاییpublish…………………………………………….41
طریقه ساخت دکمه های دو حالته……………………………………………….۴۳
طریقه ایجاد متن های دو حالته………………………………………………………۴۵

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.