پروژه آمار تحلیل وتفسیر نمرات پیش دانشگاهی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار تحلیل وتفسیر نمرات پیش دانشگاهی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۷    صفحه
توضیحات:
پروژه آمار تحلیل وتفسیر نمرات پیش دانشگاهی  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹    صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸   صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله:    پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰   صفحه
توضیحات:
 پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و… و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار قد دانش آموزان یک کلاس

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار قد دانش آموزان یک کلاس
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۳   صفحه
توضیحات:
پروژه آمار قد دانش آموزان یک کلاس آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰  صفحه
توضیحات:
پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پاورپوینت power point تیره لاله Liliaceue

بدون نظر
عنوان مقاله:  پاورپوینت power point تیره لاله Liliaceue
قالب مقالهپاورپوینت power point
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷    اسلاید
توضیحات:
پاورپوینت power point تیره لاله Liliaceue
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پاورپوینت power point چرخه آب

بدون نظر
عنوان مقاله:  پاورپوینت power point چرخه آب
قالب مقالهپاورپوینت power point
تعداد صفحات مقاله:    ۲۶   اسلاید
توضیحات:
پاورپوینت power point چرخه آب
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

پایان نامه مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸۲    صفحه
توضیحات:
پروژه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  و همچنین دارای فهرست، چکیده و …در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کارآموزی در یک دفتر پیشخوان خدمات دولت

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کارآموزی در یک دفتر پیشخوان خدمات دولت
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۷   صفحه
توضیحات:
پروژه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  و همچنین دارای فهرست، پیشگفتار، چکیده و …در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 40,000 – پردخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه فرآیند تولید در کارخانه کویر تایر (لاستیک کویر)

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه فرآیند تولید در کارخانه کویر تایر (لاستیک کویر)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۵۶   صفحه
توضیحات:
پروژه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  و همچنین دارای فهرست، مقدمه و اطلاعات عمومی کارخانه و فرآیند تولید و…در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی هدفمند سازی یارانه ها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی هدفمند سازی یارانه ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۵  صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی هدفمند سازی یارانه ها آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 35,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷    صفحه
توضیحات:
بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  نمودار و تجزیه و تحلیل و شاخص های مرکزی و واریانس و فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


نمونه طرح ابراز همدردی و پیام تسلیت

بدون نظر
عنوان :   نمونه طرح ابراز همدردی و پیام تسلیت
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد :    ۱۷ عدد طرح قابل ویرایش
توضیحات:
۱۷ عدد فایل ابراز همدردی و پیام تسلیت آماده شده و قابل تغییر ، شما تنها کاری که باید انجام دهید تغییر متون به دلخواه خودتان در این فایل می باشد. یعنی کافیست متن های مورد نظر خود را جایگزین متن های فعلی نمایید و سپس چاپ کنید.
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 40,000 – پرداخت ودانلود

نمونه طرح و اعلامیه ترحیم مادر و پدر

بدون نظر
عنوان :   نمونه طرح و اعلامیه ترحیم مادر و پدر
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد :    ۵ عدد طرح قابل ویرایش
توضیحات:
پنج عدد فایل آگهی ترحیم آماده شده و هر چیزی که یک آگهی ترحیم باید داشته باشد را در خود دارد. شعر – متن –  عکس و قاب دور نیز در این فایل پیوست شده و شما تنها کاری که باید انجام دهید تغییر متون در این فایل می باشد. یعنی کافیست متن های مورد نظر خود را جایگزین متن های فعلی نمایید و سپس چاپ کنید.
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

نمونه طرح و اعلامیه ترحیم مادر و پدر و جوان psd

بدون نظر
عنوان :   نمونه طرح و اعلامیه ترحیم مادر و پدر و جوان psd
قالب مقاله:    فتوشاپ   psd
تعداد :    ۵ عدد طرح لایه باز قابل ویرایش
توضیحات:
پنج عدد فایل آگهی ترحیم آماده شده و هر چیزی که یک آگهی ترحیم باید داشته باشد را در خود دارد. شعر – متن –  عکس و قاب دور نیز در این فایل پیوست شده و شما تنها کاری که باید انجام دهید تغییر متون در این فایل می باشد. یعنی کافیست متن های مورد نظر خود را جایگزین متن های فعلی نمایید و سپس چاپ کنید.
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

پرسشنامه میزان تاثیر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند از مد و مدگرایی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه میزان تاثیر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند از مد و مدگرایی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۰ سوال
توضیحات:
پرسشنامه میزان تاثیر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند از مد و مدگرایی آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت و دانلود

پرسشنامه سلامت روان GHQ به همراه تفسیر و نمره گذاری

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه سلامت روان GHQ به همراه تفسیر و نمره گذاری
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲ عدد پرسشنامه
توضیحات:
پرسشنامه سلامت روان GHQ به همراه تفسیر و نمره گذاری  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

پایان نامه بهبود مدل کاربر در وب سایت بصورت خودکار با استفاده از معناشناسی با مفاهیم خاص دامنه

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بهبود مدل کاربر در وب سایت بصورت خودکار با استفاده از معناشناسی با مفاهیم خاص دامنه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۵۸   صفحه
توضیحات:
پایان نامه بهبود مدل کاربر در وب سایت بصورت خودکار با استفاده از معناشناسی با مفاهیم خاص دامنه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 110,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 8 از 26« بعدی...45678910111213...20...قبلی »