پروژه سیستم هتل مهندسی نرم افزار

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه سیستم هتل مهندسی نرم افزار
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۰    صفحه
توضیحات:
  پروژه سیستم هتل مهندسی نرم افزار آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی سیستم حسابداری پیمانکاری (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی- امور ماشین آلات)

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی سیستم حسابداری پیمانکاری (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی- امور ماشین آلات)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۴   صفحه
توضیحات:
 
پروژه بررسی سیستم حسابداری پیمانکاری (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی- امور ماشین آلات) آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه پلوپز دو شعله ایتالیایی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه پلوپز دو شعله ایتالیایی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸۹   صفحه
توضیحات:
 
پروژه پلوپز دو شعله ایتالیایی آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی CHAT چت رُم و روابط بین افراد و جوانان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی CHAT چت رُم و روابط بین افراد و جوانان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۱۹   صفحه
توضیحات:
  پروژه بررسی CHAT چت رُم و روابط بین افراد و جوانان آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 85,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۴   صفحه
توضیحات:
پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۱   صفحه
توضیحات:
 پروژه تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


آزمون رشد اجتماعی وایلند

بدون نظر
عنوان مقاله:   آزمون رشد اجتماعی وایلند
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹   صفحه
توضیحات:
  آزمون رشد اجتماعی وایلند آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کارآموزی سازمان آب و فاضلاب

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه گزارش کارآموزی سازمان آب و فاضلاب
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۵   صفحه
توضیحات:
 پروژه گزارش کارآموزی سازمان آب و فاضلاب آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


دانلود ۲۴ عدد نمونه قرارداد مختلف

بدون نظر
عنوان مقاله:   دانلود ۲۴ عدد نمونه قرارداد مختلف
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۲۴  عدد نمونه قرار داد مختلف
توضیحات:
  دانلود ۲۴ عدد نمونه قرارداد مختلف آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) و قابل تغییرات می باشد
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

پروژه کارآموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه کارآموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۵   صفحه
توضیحات:
پروژه کارآموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۳   صفحه
توضیحات:
  پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با مقدمه در ادامه مطلب می باشد.

پروژه دارای نمودار میله ای، دایره ای، پرسشنامه و… می باشد و نتیجه گیری در ادامه نوشته شده است.

برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


دانلود کتاب آموزش تعمیر خودروهای سواری

بدون نظر
عنوان مقاله:   دانلود کتاب آموزش تعمیر خودروهای سواری
قالب مقاله:    pdf    پی دی اف  (pdf)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۲    صفحه
توضیحات:
  دانلود کتاب آموزش تعمیر خودروهای سواری آماده شده در قالب فایل pdf پی دی اف می باشد
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

پروژه آمار بررسی شناخت بیماری ایذر در بین افراد

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی شناخت شناخت بیماری ایذر در بین افراد
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی شناخت بیماری ایذر در بین افراد آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) در ادامه مطلب می باشد
این پروژه براساس پرسشنامه ای که در ادامه مطلب است آماده شده و نمودار دایره ای، فراوانی، برگ وساقه، میله ای، خطی و… می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۴   صفحه
توضیحات:
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 45,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه برآورد جمعیت بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از در استانهای مختلف کشور

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه برآورد جمعیت بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از در استانهای مختلف کشور
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸   صفحه
توضیحات:
پروژه برآورد جمعیت بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از در استانهای مختلف کشور آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول (ص) طی ۳ ماه دوم سال ۱۳۸۳

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول (ص) طی ۳ ماه دوم سال ۱۳۸۳
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۸    صفحه
توضیحات:
  بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول (ص) طی ۳ ماه دوم سال ۱۳۸۳آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 90,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پاورپوینت power point آماده شده آمار کاربردی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پاورپوینت power point آماده شده آمار کاربردی
قالب مقاله:   power point    پاورپوینت   (ppt)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰۶  اسلاید
توضیحات:
 
پاورپوینت power point آماده شده آمار کاربردی آماده شده در قالب فایل power point  پاورپوینت (ppt) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی یخبندان و سرمای بهاره

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی یخبندان و سرمای بهاره
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۱   صفحه
توضیحات:
پروژه بررسی یخبندان و سرمای بهاره آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 40,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی نمرات یک دانش آموز

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی نمرات یک دانش آموز
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰   صفحه
توضیحات:
بررسی نمرات یک دانش آموز آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۴   صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 7 از 26« بعدی...3456789101112...20...قبلی »