طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۳  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)

ساختمان داده(صف-پشته-لیست پیوندی)

۱ نظر
عنوان مقاله: ساختمان داده(صف-پشته-لیست پیوندی و…)
قالب مقاله:    pdf – (آماده جهت چاپ)
تعداد صفحات مقاله:   ۶۳  صفحه
توضیحات:
ساختمان داده(صف-پشته-لیست پیوندی) تعاریف و عملیات روی لیست پیوندی وصف وپشته و…
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 42,000 – پرداخت ودانلود

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 17,000 – پرداخت ودانود

(بیشتر…)

طرح توجیهی کارآفرینی قالب های صنعتی با ظرفیت ۴۰ دست در سال(کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی کارآفرینی قالب های صنعتی با ظرفیت ۴۰ دست در سال(کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۳  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی کارآفرینی قالب های صنعتی با ظرفیت ۴۰ دست در سال(کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 42,000 – پرداخت ودانلود
(بیشتر…)

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود


(بیشتر…)

طرح توجیهی تولید خیار درختی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تولید خیار درختی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۹  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تولید خیار درختی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود


(بیشتر…)

طرح توجیهی پرورش گل و گیاه (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی پرورش گل و گیاه (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۳  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی پرورش گل و گیاه (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)

طرح توجیهی کارخانه تولید انواع سوسیس و کالباس (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی کارخانه تولید انواع سوسیس و کالباس (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۳۵  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی کارخانه تولید انواع سوسیس و کالباس (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 42,000 – پرداخت ودانلود


(بیشتر…)

طرح توجیهی پانل های پیش ساخته (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی پانل های پیش ساخته (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی پانل های پیش ساخته (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 17,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)

نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت

بدون نظر
عنوان :  نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت
توضیحات:
– حسابداری بدوجه
– بازاریابی
– اقتصاد خرد
– پژروهش
– ریاضی امار
– تئوری مدیریت
 نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، جهانگردی
پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 42,000 – پرداخت ودانلود

پروژه سیستم انبارداری

بدون نظر
عنوان مقاله: سیستم انبارداری
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۳۵  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده سیستم انبارداری  رشته های حسابداری و… در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 45,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


کم رویی در دانش آموزان دوره ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: کم رویی در دانش آموزان دوره ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۸۳   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


شناسایی و رفع عوامل افت تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: شناسایی و رفع عوامل افت تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۳  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


غیبت امام زمان(عج)

بدون نظر
عنوان مقاله: غیبت امام زمان(عج)
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۱۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


نقش معلم در بهداشت و سلامت روان دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله: نقش معلم در بهداشت و سلامت روان دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۸۳  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


نظم و انضباط در مدرسه وعلل بی نظمی در برخی دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله: نظم و انضباط در مدرسه وعلل بی نظمی در برخی دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


ماهیت علل و چگونگی ترس از مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله: ماهیت علل و چگونگی ترس از مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۸  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


نحوه علاقمند نمودن دانش آموزان به نماز خواندن

بدون نظر
عنوان مقاله: نحوه علاقمند نمودن دانش آموزان به نماز خواندن
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


مشکلات کم رویی در دانش آموزان دوره ابتدایی ونقش معلمان در حل آن

بدون نظر
عنوان مقاله: مشکلات کم رویی در دانش آموزان دوره ابتدایی ونقش معلمان در حل آن
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۵  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


مدیریت(محدودیت ها، مشکلات و فرصت ها)

بدون نظر
عنوان مقاله: مدیریت(محدودیت ها، مشکلات و فرصت ها)
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت pdf کردن و تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 20 از 26« بعدی...10...16171819202122232425...قبلی »