نوشته‌های با برچسب ‘گزارش تخصصی رایگان’

گزارش تخصصی دبیران: بررسی نقش فرهنگ در پیشرفت تحصیلی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی نقش فرهنگ در پیشرفت تحصیلی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۲ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: آموزش خوش خط شدن دانش اموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: آموزش خوش خط شدن دانش اموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۲ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی نقش معلم در تشویق دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی نقش معلم در تشویق دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۷ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۳ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی نقش هنر در آموزش و یادگیری دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی نقش هنر در آموزش و یادگیری دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۴ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: موانع یادگیری و یادگیری مشارکتی وقوانین و شرایط موثر در یادگیری

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: موانع یادگیری و یادگیری مشارکتی  وقوانین و شرایط موثر در یادگیری
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۴ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 2 از 212