نوشته‌های با برچسب ‘پرسشنامه’

پرسشنامه ماهواره

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه ماهواره
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸  سوال
توضیحات:
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

پرسشنامه میزان تاثیر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند از مد و مدگرایی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه میزان تاثیر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند از مد و مدگرایی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۰ سوال
توضیحات:
پرسشنامه میزان تاثیر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند از مد و مدگرایی آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت و دانلود

پایان نامه امضاء دیجیتالی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه امضاء دیجیتالی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۳۳   صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی، نتیجه گیری، ضمائم و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه مقایسه‌ سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و بیماران افسرده اساسی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه مقایسه‌ سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و بیماران افسرده اساسی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه مقایسه‌ سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه بین بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و بیماران افسرده اساسی 
آماده شده در حد کارشناسی ارشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پرسشنامه هوش هیجانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه هوش هیجانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹۰  سوال
توضیحات:
پرسشنامه هوش هیجانی
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

پرسشنامه اعتیاد به فضای سایبر

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه اعتیاد به فضای سایبر
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۲  سوال
توضیحات:
پرسشنامه اعتیاد به فضای سایبر
همراه با:  مقیاس اعتیاد به فضای سایبر، خرده مقیاسها و نحوه نمره گذاری، اعتبار و روایی
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 97,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پرسشنامه فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۲ سوال
توضیحات:
پرسشنامه فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

پایان نامه بررسی تاثیر رسانه آموزشی(وسایل کمک آموزشی) در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بیرجند

بدون نظر
عنوان مقاله:  پایان نامه بررسی تاثیر رسانه آموزشی(وسایل کمک آموزشی) در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بیرجند
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی تاثیر رسانه آموزشی(وسایل کمک آموزشی) در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بیرجند
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه سیستم انبارداری

بدون نظر
عنوان مقاله: سیستم انبارداری
قالب مقاله:    word  ورد (doc) – (آماده جهت تحویل)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۳۵  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده سیستم انبارداری  رشته های حسابداری و… در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 45,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)