نوشته‌های با برچسب ‘نمودار مستطیلی’

بررسی نمرات یک دانش آموز

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی نمرات یک دانش آموز
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰   صفحه
توضیحات:
بررسی نمرات یک دانش آموز آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۴   صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار تحلیل وتفسیر نمرات پیش دانشگاهی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار تحلیل وتفسیر نمرات پیش دانشگاهی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۷    صفحه
توضیحات:
پروژه آمار تحلیل وتفسیر نمرات پیش دانشگاهی  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹    صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸   صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷    صفحه
توضیحات:
بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  نمودار و تجزیه و تحلیل و شاخص های مرکزی و واریانس و فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری ارتباط وزن کودک و سن مادر هنگام تولد

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری ارتباط وزن کودک و سن مادر هنگام تولد
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماری ارتباط وزن کودک و سن مادر هنگام تولد
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 12,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی پر کردن اوقات فراغت و تاثیر رایانه بر دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی پر کردن اوقات فراغت و تاثیر رایانه بر دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۰   صفحه
توضیحات:
بررسی پر کردن اوقات فراغت و تاثیر رایانه بر دانش آموزان
شامل: جدول فراوانی، نمودار میله ای، نمودار مستطیلی، نمودار چندبر، نمودار داریره ای و…
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 62,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۶  صفحه
توضیحات:
پروژه آماری بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران
شامل: جدول فراوانی، نمودار میله ای، نمودار مستطیلی و…
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری عوامل افت تحصیلی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری عوامل افت تحصیلی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آماری عوامل افت تحصیلی
شامل: جدول فراوانی، نمودار میله ای، نمودار مستطیلی، نمودار چندبر، نمودار داریره ای
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود