نوشته‌های با برچسب ‘دوره با کد شماره ۹۹۵۰۶۵۳۸’

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ

بدون نظر

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

قالب :     ورد docx

سوالات ضمن خدمت

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

سوالات ۱۰ دوره ضمن خدمت مدیران مدارس در سایت zemnekhedmat.org در قالب ورد با پاسخ آماده شده و جهت آزمون وقبولی شما مدیران فراهم شده است.

این بسته از سوالات خود آزمون تهیه شده که در آزمون ها تکرار می شوند

وشامل: ۱۰ فایل ورد که هرکدام مربوط به یک ضمن خدمت است.پس از خرید و پرداخت به راحتی می توانید امتحان داده و قبول شوید ID کارت شما صادر شود.

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

دروس ضمن خدمت مدیران:

۱-مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و اسیب‌های اجتماعی—مربی: دکتر سید علیرضا میرکمالی

این دوره با کد شماره ۹۱۳۰۱۸۵۳ و ۱۶ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

۲-نوآوری و کارآفرینی در مدرسه—مربی: دکتر حسین طالب‌زاده

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۰۵۲۲ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

۳-رهبری آموزشی—مربی: دکتر سید محمد مرد

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۰۴۷۹ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۴-اصول شاداب سازی مدرسه–-مربی: دکتر یوسف مهدوی‌نسب

این دوره با کد شماره ۹۹۵۰۶۵۳۸ و ۱۲ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۵-برنامه‌ریزی عملیاتی در مدرسه–-مربی: دکتر محمد رضا نیستانی

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۲۰۲۳ و ۱۶ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۶-مدیریت مشارکتی در سطح مدرسه—مربی: دکتر سید محمد مرد

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۱۵۲۰ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۷-ایمنی و سلامت در مدرسه—مربی: احمدامینی

این دوره با کد شماره ۹۱۷۰۰۱۷۴ و ۱۰ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۸-نظارت و راهنمایی آموزشی—مربی: دکتر محمد رضا نیستانی

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۲۰۳۶ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۹-مدیریت ارتباطات در مدرسه—مربی: دکتر سید عبداله قاسم تبار

این دوره با کد شماره ۹۱۳۰۱۲۵۹ و ۱۶ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۱۰-اصول راهبردهای تدریس و ارزشیابی (مبنی بر سند برنامه درسی ملی)—مربی: دکتر یوسف مهدوی‌نسب

این دوره با کد شماره ۹۹۵۰۶۱۱۸ و ۱۲ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

این بسته پیشنهادی جهت کسب نمره خوب و عالی در آزمون پیشنهاد مابه شماست

این بسته پیشنهادی جهت کسب نمره خوب و عالی در آزمون پیشنهاد مابه شماست
RIAL 500,000 – پرداخت و دانلود
(بیشتر…)