نوشته‌های با برچسب ‘دانلود’

پروژه ارزش افزوده

بدون نظر
عنوان مقاله: پروژه ارزش افزوده
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۵۴   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه اوراق قرضه اسلامی

بدون نظر
عنوان مقاله: پروژه اوراق قرضه اسلامی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۵۲  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی انتشار صکوک در ایران

بدون نظر
عنوان مقاله: پروژه بررسی انتشار صکوک در ایران
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۴۹   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی آثار مالیات بر ارزش افزوده مشاغل

بدون نظر
عنوان مقاله: پروژه بررسی آثار مالیات بر ارزش افزوده مشاغل
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 90,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۸۴  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه برنامه نویسی php سایت گردشگری

بدون نظر
عنوان مقاله: پروژه برنامه نویسی php سایت گردشگری
 قالب مقاله:    php  &  html
RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    –
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه برنامه نویسی php تاکسی تلفنی

بدون نظر
عنوان مقاله: پروژه برنامه نویسی php تاکسی تلفنی
 قالب مقاله:    php  &  html
RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    –
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

گزارش کارآموزی شرکت نصب اینترنت ADSL

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کارآموزی شرکت نصب اینترنت ADSL
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود
تعداد صفحات مقاله:    ۳۹   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی بدافزارها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی بدافزارها
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 40,000 – پرداخت ودانلود
تعداد صفحات مقاله:    ۳۷   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی سرمایه های اجتماعی فقر در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان قاین

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی سرمایه های اجتماعی فقر در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان قاین
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 40,000 – پرداخت ودنلود
تعداد صفحات مقاله:    ۴۲   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربردهای آن

بدون نظر
 عنوان مقاله:   پروژه بررسی کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربردهای آن
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۸۷   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پرسشنامه ماهواره

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه ماهواره
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸  سوال
توضیحات:
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

پروژه نحوه استفاده از نرم افزار حسابداری آسمان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه نحوه استفاده از نرم افزار حسابداری آسمان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۹  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


معرفی شخصیت وبررسی دیدگاههای کلامی حسین بن حمدان خصیبی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه معرفی شخصیت وبررسی دیدگاههای کلامی حسین بن حمدان خصیبی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷۱   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 150,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی خط تولید و بسته بندی آب معدنی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی خط تولید و بسته بندی آب معدنی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۵   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۵۱   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 100,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه تشخیص اثر انگشت با نرم افزار مطلب

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه تشخیص اثر انگشت با نرم افزار مطلب
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۲  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 35,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


طرح توجیهی تاسیس یک تایپ وتکثیر (خدمات کامپیوتری)

بدون نظر
عنوان مقاله:   طرح توجیهی تاسیس یک تایپ وتکثیر (خدمات کامپیوتری)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۸  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 45,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و  ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹۵  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 90,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


دانلود ۲۴ عدد نمونه قرارداد مختلف

بدون نظر
عنوان مقاله:   دانلود ۲۴ عدد نمونه قرارداد مختلف
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۲۴  عدد نمونه قرار داد مختلف
توضیحات:
  دانلود ۲۴ عدد نمونه قرارداد مختلف آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) و قابل تغییرات می باشد
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۳   صفحه
توضیحات:
  پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با مقدمه در ادامه مطلب می باشد.

پروژه دارای نمودار میله ای، دایره ای، پرسشنامه و… می باشد و نتیجه گیری در ادامه نوشته شده است.

برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 1 از 3123