نوشته‌های با برچسب ‘دانلود پرسشنامه سبک هویت’

پرسشنامه سبک هویت زارع و امین پور

بدون نظر

پرسشنامه سبک هویت زارع و امین پور

عنوان : پرسشنامه سبک هویت زارع و امین پور
 ورد word
 قالب مقاله:    ورد  (word)
تعداد صفحات: ۳ صفحه
توضیحات:

پرسشنامه سبک هویت زارع و امین پور حاضر شامل ۳۴ ایتم بوده و از ۶ خرده مقیاس تشکیل شده است(هنجاری، متعالی، سردر گم، تعهد، اطلاعاتی فردی و اطلاعاتی جمعی) می باشد.وایی و پایایی: نداردنمره گذاری: داردخرده مقیاس: ۱- سبک هویت هنجاری ۲- سبک هویت متعالی ۳- سبک هویت سردرگم  ۴- سبک هویت تعهد  ۵- سبک هویت اطلاعاتی فردی  ۶- سبک هویتی اطلاعاتی جمعی

 

RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود