نوشته‌های با برچسب ‘دانش اموزان’

گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر برنامه های مکمل و فوق برنامه بر یادگیری دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر برنامه های مکمل و فوق برنامه بر یادگیری دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۵صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۵صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی تأثیر نقاشی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تأثیر نقاشی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۲ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی نحوه علاقمند نمودن دانش آموزان به اقامه نماز

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی نحوه علاقمند نمودن دانش آموزان به اقامه نماز
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۰ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل فرار دانش آموزان از مدرسه

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل فرار دانش آموزان از مدرسه
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۵ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی اختلالات املاء نویسی و شیوه های رفع آن

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران:  بررسی اختلالات املاء نویسی و شیوه های رفع آن
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۱ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


ارائه راههای تقویت املای دانش آموزان ابتدایی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: ارائه راههای تقویت املای دانش آموزان ابتدایی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۳ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

 

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه و مکمل

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه و مکمل
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۵ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی بهبود وضعیت آموزش ریاضی و چالش های پیش روی روش های یاد دهی و یاد گیری ریاضی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی بهبود وضعیت آموزش ریاضی و چالش های پیش روی روش های یاد دهی و یاد گیری ریاضی ( در دوره ی ابتدایی )
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۲  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی بی نظمی دانش آموزان در کلاس درس

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی بی نظمی دانش آموزان در کلاس درس
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۴ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی بیش فعالی دانش آموزان در دوره ابتدایی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی بیش فعالی دانش آموزان در دوره ابتدایی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۹ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی تاثیر ارزش یابی کیفی و توصیفی در افت تحصیلی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر ارزش یابی کیفی و توصیفی در افت تحصیلی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۶  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی علل بی علاقگی دانش آموزان به درس عربی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل بی علاقگی دانش آموزان به درس عربی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۶ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل اختلالات یادگیری و نحوه درمان آن

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل اختلالات یادگیری و نحوه درمان آن
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۵ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۴ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: بررسی و بهبود مشکلات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی و بهبود مشکلات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۵ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش تخصصی دبیران: تأثیر یادگیری هنر بر شکوفا شدن خلاقیت در دانش آموزان

بدون نظر
عنوان گزارش تخصصی دبیران: تأثیر یادگیری هنر بر شکوفا شدن خلاقیت در دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 8,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه مقایسه محتوای پیک بهاری با اهداف کتاب های درسی پایه اول ابتدایی در سال ۱۳۹۰

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه مقایسه محتوای پیک بهاری با اهداف کتاب های درسی پایه اول ابتدایی در سال ۱۳۹۰
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 90,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰  صفحه
توضیحات:
پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)