نوشته‌های با برچسب ‘جدول فراواني’

پروژه آماری بررسی ساعات مطالعه ی دانش آموزان در طول روز

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری بررسی ساعات مطالعه ی دانش آموزان در طول روز
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۲   صفحه
توضیحات:
پروژه آماری بررسی ساعات مطالعه ی دانش آموزان در طول روز
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری مقایسه نمرات دانش آموزان دو کلاس از چند درس

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری مقایسه نمرات دانش آموزان دو کلاس از چند درس
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۳   صفحه
توضیحات:
پروژه آماری مقایسه نمرات دانش آموزان دو کلاس از چند درس
همراه با جدول ونمودار
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰  صفحه
توضیحات:
پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه های آمار بررسی نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک آموزشگاه

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه های آمار بررسی نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک آموزشگاه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰  صفحه
توضیحات:
پروژه های آمار بررسی نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک آموزشگاه
همراه با جدول و نمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 17,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)