نوشته‌های با برچسب ‘آمار’

پروژه آماری استفاده از تلویزیون

بدون نظر
عنوان مقاله:  پروژه آماری استفاده از تلویزیون
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۱   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله:    پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰   صفحه
توضیحات:
 پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و… و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰  صفحه
توضیحات:
پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی آماری میزان شناخت افراد از خودشان

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی آماری میزان شناخت افراد از خودشان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۰  صفحه
توضیحات:
بررسی آماری میزان شناخت افراد از خودشان
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰  صفحه
توضیحات:
پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری ارتباط بین نمره مستمر و پایانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری ارتباط بین نمره مستمر و پایانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸   صفحه
توضیحات:
پروژه آماری ارتباط بین نمره مستمر و پایانی
همراه با جدول ونمودار
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 17,000 – پرداخت ودانلود

پروژه های آمار بررسی نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک آموزشگاه

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه های آمار بررسی نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک آموزشگاه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰  صفحه
توضیحات:
پروژه های آمار بررسی نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک آموزشگاه
همراه با جدول و نمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 17,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)