بایگانی برای دسته "کارورزی و کارآموزی"

گزارش کارآموزی شرکت نصب اینترنت ADSL

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کارآموزی شرکت نصب اینترنت ADSL
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود
تعداد صفحات مقاله:    ۳۹   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه نحوه استفاده از نرم افزار حسابداری آسمان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه نحوه استفاده از نرم افزار حسابداری آسمان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۹  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


طرح توجیهی تاسیس یک تایپ وتکثیر (خدمات کامپیوتری)

بدون نظر
عنوان مقاله:   طرح توجیهی تاسیس یک تایپ وتکثیر (خدمات کامپیوتری)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۸  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 45,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کارآموزی سازمان آب و فاضلاب

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه گزارش کارآموزی سازمان آب و فاضلاب
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۵   صفحه
توضیحات:
 پروژه گزارش کارآموزی سازمان آب و فاضلاب آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه کارآموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه کارآموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۵   صفحه
توضیحات:
پروژه کارآموزی تاثیر اقلیم در ساختمان سازی ، انواع ساختمان و روش های مقاوم سازی ساختمان ها آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کارآموزی در یک دفتر پیشخوان خدمات دولت

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کارآموزی در یک دفتر پیشخوان خدمات دولت
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۷   صفحه
توضیحات:
پروژه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  و همچنین دارای فهرست، پیشگفتار، چکیده و …در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 40,000 – پردخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی(اسکلت فلزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کار آموزی مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی(اسکلت فلزی)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۶  صفحه
توضیحات:
گزارش کارآموزی (کارورزی) آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 57,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کار آموزی کمیته امداد امام خمینی(ره) رشته کامپیوتر و IT

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کار آموزی کمیته امداد امام خمینی(ره) رشته کامپیوتر و IT
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۸  صفحه
توضیحات:
گزارش کارآموزی (کارورزی) آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 62,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کار آموزی اداره آب منطقه ای خراسان جنوبی

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کار آموزی  اداره آب منطقه ای خراسان جنوبی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۹  صفحه
توضیحات:
گزارش کارآموزی (کارورزی) آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 67,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کار کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کار  کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۶  صفحه
توضیحات:
گزارش کارآموزی (کارورزی) آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 55,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کار آموزی شرکت کامپیوتری سام رایانه بیرجند

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کار آموزی شرکت کامپیوتری سام رایانه بیرجند
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۸  صفحه
توضیحات:
گزارش کارآموزی (کارورزی) آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 65,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


کارآموزی گروه کامپیوتر اداره تامین اجتماعی بیرجند

بدون نظر
عنوان مقاله:   کارآموزی گروه کامپیوتر اداره تامین اجتماعی بیرجند
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۵   صفحه
توضیحات:
گزارش کارآموزی (کارورزی) آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 65,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کار آموزی شبکه های کامپیوتری

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کار آموزی شبکه های کامپیوتری
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۳   صفحه
توضیحات:
گزارش کار آموزی شبکه های کامپیوتری
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 67,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کارآموزی اداره تامین اجتماعی

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کارآموزی اداره تامین اجتماعی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷  صفحه
توضیحات:
گزارش کارآموزی اداره تامین اجتماعی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کارآموزی اداره بهزیستی

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کارآموزی اداره بهزیستی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۵  صفحه
توضیحات:
گزارش کارآموزی اداره بهزیستی
رشته های کامپیوتر ، فناوری اطلاعات IT ، نرم افزار ، سخت افزار و…
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 47,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


کاروزی کمیته ی امداد امام خمینی (ره)

بدون نظر
عنوان مقاله:   کاروزی کمیته ی امداد امام خمینی (ره)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۵  صفحه
توضیحات:
کاروزی کمیته ی امداد امام خمینی (ره)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


کارورزی در شرکت خدمات اینترنت ADSL

بدون نظر
عنوان مقاله:   کارورزی در شرکت خدمات اینترنت ADSL
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۹  صفحه
توضیحات:
کارورزی در شرکت خدمات اینترنت ADSL
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 68,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کارآموزی و کارورزی عملیات بانکی و حسابداری بانک صادرات

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کارآموزی و کارورزی عملیات بانکی و حسابداری بانک صادرات
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸۰  صفحه
توضیحات:
گزارش کارآموزی و کارورزی عملیات بانکی و حسابداری بانک صادرات
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 42,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


گزارش کارآموزی و کارورزی فناوری اطلاعات it

بدون نظر
عنوان مقاله:   گزارش کارآموزی و کارورزی فناوری اطلاعات it
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۱  صفحه
توضیحات:
گزارش کارآموزی و کارورزی فناوری اطلاعات it
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات
معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات
آشنایی با شبکه های رایانه ای و انواع آن
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


کارورزی و کارآموزی در کافی نت و خدمات اینترنت

بدون نظر
عنوان مقاله:   کارورزی و کارآموزی در کافی نت و خدمات اینترنت
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۰  صفحه
توضیحات:
کارورزی و کارآموزی در کافی نت و خدمات اینترنت
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 1 از 212