بایگانی برای دسته "پاروپوینت"

پاورپوینت power point آماده شده آمار کاربردی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پاورپوینت power point آماده شده آمار کاربردی
قالب مقاله:   power point    پاورپوینت   (ppt)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰۶  اسلاید
توضیحات:
 
پاورپوینت power point آماده شده آمار کاربردی آماده شده در قالب فایل power point  پاورپوینت (ppt) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


پاورپوینت power point تیره لاله Liliaceue

بدون نظر
عنوان مقاله:  پاورپوینت power point تیره لاله Liliaceue
قالب مقالهپاورپوینت power point
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷    اسلاید
توضیحات:
پاورپوینت power point تیره لاله Liliaceue
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پاورپوینت power point چرخه آب

بدون نظر
عنوان مقاله:  پاورپوینت power point چرخه آب
قالب مقالهپاورپوینت power point
تعداد صفحات مقاله:    ۲۶   اسلاید
توضیحات:
پاورپوینت power point چرخه آب
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

پاورپوینت power point مقاله تأثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان

بدون نظر
عنوان مقاله:  پاورپوینت power point مقاله تأثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان
قالب مقالهپاورپوینت power point
تعداد صفحات مقاله:    ۸۲   اسلاید
توضیحات:
پاورپوینت power point مقاله تأثیر حرارت خورشید بر انسان و ساختمان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت و دانلود
(بیشتر…)

پاورپوینت power point اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پاورپوینت power point اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی
قالب مقالهپاورپوینت power point
تعداد صفحات مقاله:    ۵۹  صفحه
توضیحات:
پاورپوینت power point اثرات مهاجرت،شهرنشینی و بیکاری بر توسعه اقتصادی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 42,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پاورپوینت power point مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش

بدون نظر
عنوان مقاله:   پاورپوینت power point مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش Data Mining
قالب مقالهپاورپوینت power point
تعداد صفحات مقاله:    ۳۱  صفحه
توضیحات:
پاورپوینت power point مقدمه ای بر داده کاوی و اکتشاف دانش Data Mining
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پاورپوینت power point همسر آزاری

بدون نظر
عنوان مقاله:   پاورپوینت همسر آزاری
قالب مقاله:   پاورپوینت power point
تعداد صفحات مقاله:    ۲۷  صفحه
توضیحات:
پاورپوینت power point همسر آزاری
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پاورپوینت معیارهای انتخاب سیستم آبیاری

بدون نظر
عنوان مقاله:   پاورپوینت معیارهای انتخاب سیستم آبیاری
قالب مقاله:    پاورپوینت power point – همراه با ترجمه لاتین چکیده – و دو مقاله pdf خلاصه شده در پاورپوینت
تعداد صفحات مقاله:   پاورپوینت ۲۷  صفحه – دو عدد مقاله pdf  به تعداد ۷ و ۹ صفحه
توضیحات:
۱۴ صفحه word – پاورپوینت ۲۶ صفحه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری واثرات متقابل گردشگری و آب و هوا

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری واثرات متقابل گردشگری و آب و هوا
قالب مقاله:    word  ورد  (doc) – پاورپوینت power point – همراه با ترجمه لاتین
تعداد صفحات مقاله:  ۱۴ صفحه word – پاورپوینت ۲۶ صفحه
توضیحات:
بررسی نقش اقلیم در برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری واثرات متقابل گردشگری و آب و هوا
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 75,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم با تصویر

بدون نظر
عنوان مقاله:   آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم با تصویر
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۷۰ صفحه
توضیحات:
 آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم با تصویر
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 22,000 – پرداخت ودانلود

عملکرد پی ها در هنگام زلزله

بدون نظر
عنوان مقاله:  عملکرد پی ها در هنگام زلزله
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۱۹  صفحه
توضیحات:
عملکرد پی ها در هنگام زلزله
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

تاثیر گرما بر محصول مرکبات در جنوب ایران

بدون نظر
عنوان مقاله:  تاثیر گرما بر محصول مرکبات در جنوب ایران
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۲۶ صفحه
توضیحات:
تاثیر گرما بر محصول مرکبات در جنوب ایران
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 46,000 – پرداخت ودانلود

طوفان

بدون نظر
عنوان مقاله:  طوفان
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۲۴ صفحه
توضیحات:
طوفان
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 27,000 – پرداخت ودانلود

فناوری بلوتوث

بدون نظر
عنوان مقاله:  فناوری بلوتوث
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۱۹  صفحه
توضیحات:
فناوری بلوتوث
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

شهر الکترونیک

بدون نظر
عنوان مقاله:  شهر الکترونیک
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۱۷  صفحه
توضیحات:
شهر الکترونیک
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 19,000 – پرداخت ودانلود

جنگل آمازون

بدون نظر
عنوان مقاله:  جنگل آمازون
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۳۰  صفحه
توضیحات:
جنگل آمازون
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

سوء مصرف موادمخدر

بدون نظر
عنوان مقاله:  سوء مصرف موادمخدر
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۵۰  صفحه
توضیحات:
سوء مصرف موادمخدر
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 48,000 – پرداخت ودانلود

شیطان پرستی

بدون نظر
عنوان مقاله:  شیطان پرستی
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۱۲ صفحه
توضیحات:
شیطان پرستی
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

آموزش شنا و تاریخچه

بدون نظر
عنوان مقاله:  آموزش شنا و تاریخچه
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۲۳ صفحه
توضیحات:
آموزش شنا و تاریخچه
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت و دانلود

جنگ نرم و راههای مقابله

بدون نظر
عنوان مقاله:  جنگ نرم و راههای مقابله
قالب مقاله:     پاورپوینت powerpoint
تعداد صفحات مقاله:  ۲۵  صفحه
توضیحات:
جنگ نرم و راههای مقابله
پاورپوینت آماده شده جهت ارائه
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت و دانلود

صفحه 1 از 212