بایگانی برای دسته "کارآفرینی و طرح توجیهی"

پروژه بررسی خط تولیدشرکت نساجی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی خط تولیدشرکت نساجی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۹   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی خط تولید و بسته بندی آب معدنی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی خط تولید و بسته بندی آب معدنی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۵   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


طرح توجیهی تاسیس یک تایپ وتکثیر (خدمات کامپیوتری)

بدون نظر
عنوان مقاله:   طرح توجیهی تاسیس یک تایپ وتکثیر (خدمات کامپیوتری)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۸  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 45,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


طرح توجیهی تولید سویا (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تولید سویا (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تولید سویا (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت و دانلود

طرح اولیه کاغذ تیشو (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح اولیه کاغذ تیشو (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۸۹   صفحه
توضیحات:
طرح اولیه کاغذ تیشو (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

طرح توجیهی بسته بندی و صادرات سفال (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی بسته بندی و صادرات سفال (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۲۱  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی بسته بندی و صادرات سفال (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

طرح اولیه شیره – سرکه و الکل انگور (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح اولیه شیره – سرکه و الکل انگور (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۲۴   صفحه
توضیحات:
طرح اولیه شیره – سرکه و الکل انگور (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 17,000 – پرداخت ودانلود

طرح توجیهی طرح اولیه کیت cng (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی طرح اولیه کیت cng (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۴۷  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی طرح اولیه کیت cng (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 42,000 – پرداخت و دانلود

طرح اولیه وسائل تصویر برداری پزشکی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح اولیه وسائل تصویر برداری پزشکی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۶۳   صفحه
توضیحات:
طرح اولیه وسائل تصویر برداری پزشکی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 37,000 – پرداخت و دانلود

طرح توجیهی تولید مالت و ماالشعیر (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تولید مالت و ماالشعیر (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۲۵  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تولید مالت و ماالشعیر (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

طرح توجیهی تولید لوله پلی اتیلن (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تولید لوله پلی اتیلن (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تولید لوله پلی اتیلن (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت و دانلود

طرح بازیافت روی و الومینیوم از ظروف میوه (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح بازیافت روی و الومینیوم از ظروف میوه (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۸۰  صفحه
توضیحات:
طرح بازیافت روی و الومینیوم از ظروف میوه (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت و دانلود

طرح توجیهی تولید لاستیک خودرو (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تولید لاستیک خودرو (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۱۶  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تولید لاستیک خودرو (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 17,000 – پرداخت و دانلود

طرح توجیهی فرآوری محصولات باغی کمپوت و آبمیوه و کنسانتره (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی فرآوری محصولات باغی کمپوت و آبمیوه و کنسانتره (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی فرآوری محصولات باغی کمپوت و آبمیوه و کنسانتره (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 17,000 – پرداخت ودانلود

طرح توجیهی تولید ظروف شیشه ای نسوز (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تولید ظروف شیشه ای نسوز (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تولید ظروف شیشه ای نسوز (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت و دانلود

طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۴۷   صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

طرح توجیهی تولید ورق کامپوزیتی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تولید ورق کامپوزیتی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf
تعداد صفحات مقاله:    ۶۶   صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تولید ورق کامپوزیتی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

طرح توجیهی تولید آب معدنی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تولید آب معدنی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf 
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تولید آب معدنی (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)

طرح توجیهی تولید انواع پودر میوه (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تولید انواع پودر میوه (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    pdf  
تعداد صفحات مقاله:    ۷۰  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تولید انواع پودر میوه (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
بدون تبلیغات
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

طرح توجیهی تایپ وتکثیر و خدمات کامپیوتری (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)

بدون نظر
عنوان مقاله:    طرح توجیهی تایپ وتکثیر و خدمات کامپیوتری (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰  صفحه
توضیحات:
طرح توجیهی تایپ وتکثیر و خدمات کامپیوتری (کارآفرینی ، طرح توجیهی ، کارورزی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)

صفحه 1 از 3123