بایگانی برای دسته "پروژه و مقالات"

تجربیات مدون آموزشی با چه را هکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم؟

بدون نظر
عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی با چه را هکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی مینا را درمان کنم؟
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۰  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


تجربیات مدون آموزشی چگونه میتوانم انگیزه دانش آموز فاطمه تجری را به یادگیری درس ریاضی افزایش دهم

بدون نظر
عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی: چگونه میتوانم انگیزه دانش آموز فاطمه تجری را به یادگیری درس ریاضی افزایش دهم
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۸  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری بررسی میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری بررسی میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷  صفحه
توضیحات:
پروژه آماری بررسی میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 22,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


تحقیق آماری در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

بدون نظر
عنوان مقاله:   تحقیق آماری در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰   صفحه
توضیحات:
تحقیق آماری در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 37,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری بررسی اثر روش تدریس بارش مغزی بر یادگیری

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری بررسی اثر روش تدریس بارش مغزی بر یادگیری
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۱  صفحه
توضیحات:
پروژه آماری بررسی اثر روش تدریس بارش مغزی بر یادگیری
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 37,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی آماری میزان شناخت افراد از خودشان

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی آماری میزان شناخت افراد از خودشان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۰  صفحه
توضیحات:
بررسی آماری میزان شناخت افراد از خودشان
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری بررسی ساعات مطالعه ی دانش آموزان در طول روز

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری بررسی ساعات مطالعه ی دانش آموزان در طول روز
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۲   صفحه
توضیحات:
پروژه آماری بررسی ساعات مطالعه ی دانش آموزان در طول روز
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری مقایسه نمرات دانش آموزان دو کلاس از چند درس

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری مقایسه نمرات دانش آموزان دو کلاس از چند درس
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۳   صفحه
توضیحات:
پروژه آماری مقایسه نمرات دانش آموزان دو کلاس از چند درس
همراه با جدول ونمودار
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

پروژه آماری هزینه های مصرف شده در چند اردوی تحصیلی یک مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری هزینه های مصرف شده در چند اردوی تحصیلی یک مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۳  صفحه
توضیحات:
پروژه آماری هزینه های مصرف شده در چند اردوی تحصیلی یک مدرسه
همراه با جدول ونمودار و کامل وداده ها
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید
RIAL 42,000 – پرداخت ودانلود

پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰  صفحه
توضیحات:
پروژه بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 32,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری ارتباط بین نمره مستمر و پایانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری ارتباط بین نمره مستمر و پایانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸   صفحه
توضیحات:
پروژه آماری ارتباط بین نمره مستمر و پایانی
همراه با جدول ونمودار
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 17,000 – پرداخت ودانلود

مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی درمعلولین جسمی – حرکتی شاغل و بیکار

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی درمعلولین جسمی – حرکتی شاغل و بیکار
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی درمعلولین جسمی – حرکتی شاغل و بیکار 
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 67,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه ربات مسیریاب (هفت سنسور)

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه  ربات مسیریاب (هفت سنسور)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۰  صفحه
توضیحات:
 پایان نامه  ربات مسیریاب (هفت سنسور)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 52,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


رابطه سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا )با هوش هیجانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه رابطه سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا )با هوش هیجانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸۵  صفحه
توضیحات:
پایان نامه رابطه سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا )با هوش هیجانی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


دلایل تربیتی آموزش فلسفه برای کودکان در مقطع ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه دلایل تربیتی آموزش فلسفه برای کودکان در مقطع ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۱  صفحه
توضیحات:
پایان نامه دلایل تربیتی آموزش فلسفه برای کودکان در مقطع ابتدایی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی جرائم سازمان یافته در فضای سایبر

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی جرائم سازمان یافته در فضای سایبر
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۱۳  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی جرائم سازمان یافته در فضای سایبر
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی (M.A)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 150,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


مقاله چالشها و راهکارها در امنیت شبکه و مسیریابی

بدون نظر
عنوان مقاله:   مقاله چالشها و راهکارها در امنیت شبکه و مسیریابی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۱  صفحه
توضیحات:
مقاله چالشها و راهکارها در امنیت شبکه و مسیریابی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 52,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه آموزش فلسفه برای کودکان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه آموزش فلسفه برای کودکان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹۳  صفحه
توضیحات:
پایان نامه آموزش فلسفه برای کودکان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


مقاله اثرات مهاجر فرستی بر ساختار جمعیت نواحی روستایی بخش قهستان شهرستان درمیان با توجه به سرشماری سال های ۱۳۷۵-۸۵-۹۰

بدون نظر
عنوان مقاله:   مقاله اثرات مهاجر فرستی بر ساختار جمعیت نواحی روستایی بخش قهستان شهرستان درمیان با توجه به سرشماری سال های ۱۳۷۵-۸۵-۹۰
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۰  صفحه
توضیحات:
مقاله اثرات مهاجر فرستی بر ساختار جمعیت نواحی روستایی بخش قهستان شهرستان درمیان با توجه به سرشماری سال های ۱۳۷۵-۸۵-۹۰
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 52,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 9 از 17« بعدی...567891011121314...قبلی »