بایگانی برای دسته "پروژه و مقالات"

دانلود ۲۴ عدد نمونه قرارداد مختلف

بدون نظر
عنوان مقاله:   دانلود ۲۴ عدد نمونه قرارداد مختلف
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۲۴  عدد نمونه قرار داد مختلف
توضیحات:
  دانلود ۲۴ عدد نمونه قرارداد مختلف آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) و قابل تغییرات می باشد
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۳   صفحه
توضیحات:
  پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با مقدمه در ادامه مطلب می باشد.

پروژه دارای نمودار میله ای، دایره ای، پرسشنامه و… می باشد و نتیجه گیری در ادامه نوشته شده است.

برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


دانلود کتاب آموزش تعمیر خودروهای سواری

بدون نظر
عنوان مقاله:   دانلود کتاب آموزش تعمیر خودروهای سواری
قالب مقاله:    pdf    پی دی اف  (pdf)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۲    صفحه
توضیحات:
  دانلود کتاب آموزش تعمیر خودروهای سواری آماده شده در قالب فایل pdf پی دی اف می باشد
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

پروژه آمار بررسی شناخت بیماری ایذر در بین افراد

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی شناخت شناخت بیماری ایذر در بین افراد
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی شناخت بیماری ایذر در بین افراد آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) در ادامه مطلب می باشد
این پروژه براساس پرسشنامه ای که در ادامه مطلب است آماده شده و نمودار دایره ای، فراوانی، برگ وساقه، میله ای، خطی و… می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۴   صفحه
توضیحات:
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 45,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه برآورد جمعیت بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از در استانهای مختلف کشور

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه برآورد جمعیت بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از در استانهای مختلف کشور
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸   صفحه
توضیحات:
پروژه برآورد جمعیت بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از در استانهای مختلف کشور آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول (ص) طی ۳ ماه دوم سال ۱۳۸۳

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول (ص) طی ۳ ماه دوم سال ۱۳۸۳
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۸    صفحه
توضیحات:
  بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول (ص) طی ۳ ماه دوم سال ۱۳۸۳آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 90,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی یخبندان و سرمای بهاره

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی یخبندان و سرمای بهاره
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۱   صفحه
توضیحات:
پروژه بررسی یخبندان و سرمای بهاره آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 40,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹    صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸   صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله:    پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰   صفحه
توضیحات:
 پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و… و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار قد دانش آموزان یک کلاس

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار قد دانش آموزان یک کلاس
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۳   صفحه
توضیحات:
پروژه آمار قد دانش آموزان یک کلاس آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰  صفحه
توضیحات:
پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸۲    صفحه
توضیحات:
پروژه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  و همچنین دارای فهرست، چکیده و …در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه فرآیند تولید در کارخانه کویر تایر (لاستیک کویر)

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه فرآیند تولید در کارخانه کویر تایر (لاستیک کویر)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۵۶   صفحه
توضیحات:
پروژه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  و همچنین دارای فهرست، مقدمه و اطلاعات عمومی کارخانه و فرآیند تولید و…در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی هدفمند سازی یارانه ها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی هدفمند سازی یارانه ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۵  صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی هدفمند سازی یارانه ها آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 35,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷    صفحه
توضیحات:
بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  نمودار و تجزیه و تحلیل و شاخص های مرکزی و واریانس و فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


نمونه طرح ابراز همدردی و پیام تسلیت

بدون نظر
عنوان :   نمونه طرح ابراز همدردی و پیام تسلیت
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد :    ۱۷ عدد طرح قابل ویرایش
توضیحات:
۱۷ عدد فایل ابراز همدردی و پیام تسلیت آماده شده و قابل تغییر ، شما تنها کاری که باید انجام دهید تغییر متون به دلخواه خودتان در این فایل می باشد. یعنی کافیست متن های مورد نظر خود را جایگزین متن های فعلی نمایید و سپس چاپ کنید.
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 40,000 – پرداخت ودانلود

نمونه طرح و اعلامیه ترحیم مادر و پدر

بدون نظر
عنوان :   نمونه طرح و اعلامیه ترحیم مادر و پدر
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد :    ۵ عدد طرح قابل ویرایش
توضیحات:
پنج عدد فایل آگهی ترحیم آماده شده و هر چیزی که یک آگهی ترحیم باید داشته باشد را در خود دارد. شعر – متن –  عکس و قاب دور نیز در این فایل پیوست شده و شما تنها کاری که باید انجام دهید تغییر متون در این فایل می باشد. یعنی کافیست متن های مورد نظر خود را جایگزین متن های فعلی نمایید و سپس چاپ کنید.
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

صفحه 4 از 1712345678910...قبلی »