بایگانی برای دسته "پرسشنامه ها"

پرسشنامه سبک هویت زارع و امین پور

بدون نظر

پرسشنامه سبک هویت زارع و امین پور

عنوان : پرسشنامه سبک هویت زارع و امین پور
 ورد word
 قالب مقاله:    ورد  (word)
تعداد صفحات: ۳ صفحه
توضیحات:

پرسشنامه سبک هویت زارع و امین پور حاضر شامل ۳۴ ایتم بوده و از ۶ خرده مقیاس تشکیل شده است(هنجاری، متعالی، سردر گم، تعهد، اطلاعاتی فردی و اطلاعاتی جمعی) می باشد.وایی و پایایی: نداردنمره گذاری: داردخرده مقیاس: ۱- سبک هویت هنجاری ۲- سبک هویت متعالی ۳- سبک هویت سردرگم  ۴- سبک هویت تعهد  ۵- سبک هویت اطلاعاتی فردی  ۶- سبک هویتی اطلاعاتی جمعی

 

RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود


پرسشنامه ماهواره

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه ماهواره
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸  سوال
توضیحات:
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

پرسشنامه میزان تاثیر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند از مد و مدگرایی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه میزان تاثیر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند از مد و مدگرایی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۰ سوال
توضیحات:
پرسشنامه میزان تاثیر پذیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند از مد و مدگرایی آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت و دانلود

پرسشنامه سلامت روان GHQ به همراه تفسیر و نمره گذاری

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه سلامت روان GHQ به همراه تفسیر و نمره گذاری
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲ عدد پرسشنامه
توضیحات:
پرسشنامه سلامت روان GHQ به همراه تفسیر و نمره گذاری  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

پرسشنامه هوش هیجانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه هوش هیجانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹۰  سوال
توضیحات:
پرسشنامه هوش هیجانی
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

پرسشنامه اعتیاد به فضای سایبر

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه اعتیاد به فضای سایبر
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۲  سوال
توضیحات:
پرسشنامه اعتیاد به فضای سایبر
همراه با:  مقیاس اعتیاد به فضای سایبر، خرده مقیاسها و نحوه نمره گذاری، اعتبار و روایی
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

پرسشنامه فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

بدون نظر
عنوان مقاله:   پرسشنامه فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۲ سوال
توضیحات:
پرسشنامه فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود