بایگانی برای دسته "پایان نامه"

پایان نامه بررسی عوامل استرس زا شغلی در مدیران مقطع متوسطه شهرستان بیرجند در سال ۹۰-۸۹

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی عوامل استرس زا شغلی در مدیران مقطع متوسطه شهرستان بیرجند در سال ۹۰-۸۹
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۳  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی عوامل استرس زا شغلی در مدیران مقطع متوسطه شهرستان بیرجند در سال ۹۰-۸۹
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


ارزیابی آثار وپیامدهای فضایی-کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی

بدون نظر
عنوان مقاله:   ارزیابی آثار وپیامدهای فضایی-کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۷   صفحه
توضیحات:
ارزیابی آثار وپیامدهای فضایی-کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی
(مورد مطالعه بخش زهان شهرستان قاینات)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 72,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (موبایل) در روستاها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (موبایل) در روستاها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۷  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (موبایل) در روستاها
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی تاثیر رسانه آموزشی(وسایل کمک آموزشی) در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بیرجند

بدون نظر
عنوان مقاله:  پایان نامه بررسی تاثیر رسانه آموزشی(وسایل کمک آموزشی) در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بیرجند
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی تاثیر رسانه آموزشی(وسایل کمک آموزشی) در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر بیرجند
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی تاثیر بارش مغزی بر یادگیری دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی تاثیر بارش مغزی بر یادگیری دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۸  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی تاثیر بارش مغزی بر یادگیری دانش آموزان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه امنیت در رایانش ابری

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه امنیت در رایانش ابری
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۹  صفحه
توضیحات:
پایان نامه امنیت در رایانش ابری
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 7 از 71234567