بایگانی برای دسته "پایان نامه"

پایان نامه تلویزیون پروتکل اینترنتی IPTV

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه تلویزیون پروتکل اینترنتی IPTV
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۵   صفحه
توضیحات:
پایان نامه تلویزیون پروتکل اینترنتی IPTV
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 68,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی چند رسانه ای کامپیوتر

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی  چند رسانه ای کامپیوتر
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۶  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی  چند رسانه ای کامپیوتر
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 62,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸۱   صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش بیرجند

بدون نظر
عنوان مقاله:    پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش بیرجند
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۴۶ صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش بیرجند
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 97,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


شبکه های بی سیم Wi-Fi

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه شبکه های بی سیم Wi-Fi
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۴۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه شبکه های بی سیم Wi-Fi
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 97,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۳۷  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی و مطالعه سبکهای دلبستگی و کمرویی بزرگسالان ۴۰-۲۵ ساله شهر بیرجند

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی و مطالعه سبکهای دلبستگی و کمرویی بزرگسالان ۴۰-۲۵ ساله شهر بیرجند
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸۵  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی و مطالعه سبکهای دلبستگی و کمرویی بزرگسالان ۴۰-۲۵ ساله شهر بیرجند
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی با احساس تنهایی در دانشجویان دختر و پسر

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی با احساس تنهایی در دانشجویان دختر و پسر
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹۲  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی با احساس تنهایی در دانشجویان دختر و پسر
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه خشونت علیه زنان (کارتقیقی)

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه خشونت علیه زنان (کارتقیقی)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۱  صفحه
توضیحات:
پایان نامه خشونت علیه زنان (کارتقیقی)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 65,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی ۸۷-۸۶

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی ۸۷-۸۶
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۲  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی ۸۷-۸۶
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 42,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۴۸  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به ورزش دربین دانشجویان دانشگاه پیام نورقاین

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به ورزش دربین دانشجویان دانشگاه پیام نورقاین
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۲۵  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به ورزش دربین دانشجویان دانشگاه پیام نورقاین
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 72,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی تاثیر شعر بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی و دبستانی شهرستان بیرجند

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی تاثیر شعر بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی و دبستانی شهرستان بیرجند
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۰   صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی تاثیر شعر بر میزان سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی و دبستانی شهرستان بیرجند
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 62,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

بدون نظر
عنوان مقاله:    پایان نامه بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۶  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 67,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۳  صفحه
توضیحات:
پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 54,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۳  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 67,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات هواپیمایی شرکت ایران ایر در بین مسافرین پایانه فرودگاه بیرجند

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات هواپیمایی شرکت ایران ایر  در بین مسافرین پایانه فرودگاه بیرجند
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۹  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات هواپیمایی شرکت ایران ایر  در بین مسافرین پایانه فرودگاه بیرجند
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 67,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی میزان تأثیر تلفن همراه و اینترنت بر سلامت جسمی و روحی دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی میزان تأثیر تلفن همراه و اینترنت بر سلامت جسمی و روحی دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۵۵  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی میزان تأثیر تلفن همراه و اینترنت بر سلامت جسمی و روحی دانش آموزان
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 37,000 – پرداخت ودانلود

صفحه 6 از 71234567