بایگانی برای دسته "پایان نامه"

پایان نامه امنیت در لینوکس

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه امنیت در لینوکس
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۳   صفحه
توضیحات:
پایان نامه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۹   صفحه
توضیحات:
پایان نامه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 75,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه کاردانی موزه و سینما

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه کاردانی موزه و سینما
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۱۲  صفحه
توضیحات:
پروژه کاردانی موزه و سینما  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)   فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه سیستم های منطق فازی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه سیستم های منطق فازی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc) – و پاورپوینت ppt  –  power point
تعداد صفحات مقاله:    ورد ۳۳ صفحه – پاورپوینت ۱۷ صفحه
توضیحات:
پروژه سیستم های منطق فازی آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  و پاورپوینت ppt فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 55,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه ی دادگری در شاهنامه فردوسی و مثنوی مولانا

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه ی دادگری در شاهنامه فردوسی و مثنوی مولانا
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷۰   صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 200,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه مقایسه محتوای پیک بهاری با اهداف کتاب های درسی پایه اول ابتدایی در سال ۱۳۹۰

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه مقایسه محتوای پیک بهاری با اهداف کتاب های درسی پایه اول ابتدایی در سال ۱۳۹۰
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 90,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه کاربرد جوشکاری در صنعت کشتی سازی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه کاربرد جوشکاری در صنعت کشتی سازی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۸  صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 90,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه مالی فروشگاه لوازم التحریر احسان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه مالی فروشگاه لوازم التحریر احسان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۱   صفحه
توضیحات:
پروژه مالی فروشگاه لوازم التحریر احسان آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 35,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بیرجند
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹۲   صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 52,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه پیرامون توریست و تاثیرات آن بر امنیت ملی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه پیرامون توریست و تاثیرات آن بر امنیت ملی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹۰   صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه سکه در تاریخ و استفاده از سکه در طراحی دوخت پرده

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه سکه در تاریخ و استفاده از سکه در طراحی دوخت پرده
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰۴  صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


پایان نامه امضاء دیجیتالی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه امضاء دیجیتالی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۳۳   صفحه
توضیحات:
پایان نامه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی، نتیجه گیری، ضمائم و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه الگوریتم ژنتیک

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه الگوریتم ژنتیک
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۵۹  صفحه
توضیحات:
پروژه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 72,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی عوامل موثر بر فرار دختران

بدون نظر
عنوان مقاله:  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر فرار دختران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۰   صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر فرار دختران در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، فصل بندی و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

بدون نظر
عنوان مقاله:  پایان نامه بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۵۸  صفحه
توضیحات:
پایان نامه بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، فصل بندی و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 90,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه شناسایی رفتار ویروسهای کامپیوتری و بد افزارها

بدون نظر
عنوان مقاله:  پایان نامه شناسایی رفتار ویروسهای کامپیوتری و بد افزارها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹۵  صفحه
توضیحات:
پایان نامه شناسایی رفتار ویروسهای کامپیوتری و بد افزارها  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، فصل بندی و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 87,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه آزمون های نیکویی برازش در محیط نادقیق(فازی)

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه آزمون های نیکویی برازش در محیط نادقیق(فازی)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷۹   صفحه
توضیحات:
پروژه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، فصل بندی، فایل TEXT داده ها و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 250,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی درمعلولین جسمی – حرکتی شاغل و بیکار

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی درمعلولین جسمی – حرکتی شاغل و بیکار
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۰  صفحه
توضیحات:
پایان نامه مقایسه سطح عزت نفس و شدت افسردگی درمعلولین جسمی – حرکتی شاغل و بیکار 
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 67,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پایان نامه ربات مسیریاب (هفت سنسور)

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه  ربات مسیریاب (هفت سنسور)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷۰  صفحه
توضیحات:
 پایان نامه  ربات مسیریاب (هفت سنسور)
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 52,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


رابطه سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا )با هوش هیجانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پایان نامه رابطه سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا )با هوش هیجانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸۵  صفحه
توضیحات:
پایان نامه رابطه سبکهای دلبستگی ایمن و ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا )با هوش هیجانی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 78,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 4 از 71234567