بایگانی برای دسته "پایان نامه"

پروژه ارزش افزوده

بدون نظر
عنوان مقاله: پروژه ارزش افزوده
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۵۴   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه اوراق قرضه اسلامی

بدون نظر
عنوان مقاله: پروژه اوراق قرضه اسلامی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۵۲  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی انتشار صکوک در ایران

بدون نظر
عنوان مقاله: پروژه بررسی انتشار صکوک در ایران
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۴۹   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی آثار مالیات بر ارزش افزوده مشاغل

بدون نظر
عنوان مقاله: پروژه بررسی آثار مالیات بر ارزش افزوده مشاغل
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 90,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۸۴  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده

بدون نظر
عنوان مقاله:  پروژه بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 60,000 – پرداخت و دانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۳۹   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید

 

(بیشتر…)

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

بدون نظر
عنوان مقاله:  پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۴۶  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه سیستم کنترل خشک کن تفاله چغندر PLC

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه سیستم کنترل خشک کن تفاله چغندر PLC
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
تعداد صفحات مقاله:    ۶۰   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی سیستم های مدیریت محتوا

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی سیستم های مدیریت محتوا
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود
تعداد صفحات مقاله:    ۱۲۵   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی بدافزارها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی بدافزارها
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 40,000 – پرداخت ودانلود
تعداد صفحات مقاله:    ۳۷   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی سرمایه های اجتماعی فقر در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان قاین

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی سرمایه های اجتماعی فقر در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان قاین
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 40,000 – پرداخت ودنلود
تعداد صفحات مقاله:    ۴۲   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

مقاله کامل درمورد شبکه و اینترنت

بدون نظر
عنوان مقاله:   مقاله کامل درمورد شبکه و اینترنت
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
تعداد صفحات مقاله:    ۱۳۶  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه بررسی کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربردهای آن

بدون نظر
 عنوان مقاله:   پروژه بررسی کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربردهای آن
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۸۷   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
(بیشتر…)

پروژه فلسفه برای کودکان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه فلسفه برای کودکان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۲  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه نحوه استفاده از نرم افزار حسابداری آسمان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه نحوه استفاده از نرم افزار حسابداری آسمان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۹  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه نقل وانتقال فایل های چندرسانه ای درشبکه

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه نقل وانتقال فایل های چندرسانه ای درشبکه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۸  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه تاثیراسترس شغلی بر سلامت روان همراه پرسشنامه

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه تاثیراسترس شغلی بر سلامت روان همراه پرسشنامه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۶۶   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی طرح سامان دهی سکونتگاههای کوچک وپراکنده و عوامل موثر بر پذیرش آن از سوی روستائیان(مورد مطالعه روستاهای بخش زهان)

بدون نظر
عنوان مقاله:  بررسی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی طرح سامان دهی سکونتگاههای کوچک وپراکنده و عوامل موثر بر پذیرش آن از سوی روستائیان(مورد مطالعه روستاهای بخش زهان)
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸۲   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی اصلاح کننده ها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی اصلاح کننده ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۸   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


مطالعه مدل های تجارت الکترونیک و موانع و راهکارهای پیاده سازی آن در مناطق روستایی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه مطالعه مدل های تجارت الکترونیک و موانع و راهکارهای پیاده سازی آن در مناطق روستایی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۸  صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه بررسی جایگاه حقوق زن در ایران

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه بررسی جایگاه حقوق زن در ایران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۱۸   صفحه
توضیحات:
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 2 از 71234567