بایگانی برای دسته "نمونه سوالات استخدمی"

نمونه سوالات استخدامی نیروی شرکتی بیمارستان رازی، مرکز رادیوتراپی بیرجند

بدون نظر
عنوان : نمونه سوالات استخدامی نیروی شرکتی بیمارستان رازی، مرکز رادیوتراپی بیرجند
 قالب مقاله:    پی دی اف  (pdf)  PDF پی دی اف
توضیحات:   نمونه سوالات بر حسب مواد آزمون عمومی استخدامی می باشدوهمه رشته ها را شامل می شود
دروس:  

-۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

-۲۵۰ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

-۲۶۴سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

-۸۷ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات  همراه با پاسخنامه

-۳۳۰ سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون همراه با پاسخنامه

-۲۰۰ سوال هوش و استعداد همراه با پاسخنامه

 پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود
(بیشتر…)

نمونه سوال آزمون کابینت سازی درجه ۲ (فنی و حرفه ای)

بدون نظر
عنوان : نمونه سوال آزمون کابینت سازی درجه ۲ (فنی و حرفه ای) + پاسخنامه تستی
کد استاندارد:۱۱/۲۱/۲/۳-۸
 قالب :    pdf   پی دی اف
 تعداد :    ۴۰۰ عدد سوال از سوالات آزمون کابینت سازی درجه ۲ (فنی و حرفه ای)
 توضیحات:   بپیشنهاد میشود حتما قبل از امتحان جهت آمادگی که گامی مهم در قبولی شما می باشد نمونه سوالات آزمون کابینت سازی درجه ۲ را مطالعه کنید
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود

مجموعه نمونه سوالات آزمون های استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور

بدون نظر
عنوان :  مجموعه نمونه سوالات آزمون های استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور
توضیحات:
۸۷ سوال فناوری اطلاعات
۲۵۰ سوال ریاضیات
۵۰ سوال آمار
– ۷۴۹  سوال زبان و ادبیات فارسی
۲۵۰ سوال معارف اسلامی
۲۶۴ سوال زبان انگلیسی عمومی
۳۳۰ سوال اطلاعات عمومی ، شناخت مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی روز
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی
 پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

(بیشتر…)


منابع آزمون کارگزارن گمرکی سال ۱۳۹۵

بدون نظر
عنوان : منابع آزمون کارگزارن گمرکی سال ۱۳۹۵
 قالب مقاله:    پی دی اف  (pdf)
 توضیحات:  

– قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی

-مباحث مرتبط با پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع امور گمرکی

– اینکوترمز

-و نمونه سوالات عمومی استفاده شده در سایر آزمون های استخدامی همراه با جواب

-همراه با منابع مصاحبه و…

RIAL 40,000 – پرداخت و دانلود

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی(بیمارستان تخصصی حضرت ابوالفضل العباس (ع) بیرجند)

بدون نظر
عنوان : نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی(بیمارستان تخصصی حضرت ابوالفضل العباس (ع) بیرجند)
 قالب مقاله:    پی دی اف  (pdf)
توضیحات:   نمونه سوالات بر حسب مواد آزمون عمومی استخدامی می باشدوهمه رشته ها را شامل می شود
دروس:  

-جزوه آشنایی با صندوق تامین اجتماعی(شناخت تامین اجتماعی)

-۳۰۰ سوال ریاضیات و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه

-۲۶۴سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

-۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه

-۸۷ سوال آشنایی مقدماتی با رایانه همراه با پاسخنامه

-۲۵۰ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

-۳۳۰ سوال اطلاعات عمومی(مسائل روز) همراه با پاسخنامه

-۳۴۰ سوال استعداد و هوش همراه با پاسخنامه

 پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود
(بیشتر…)

دانلود سوالات آزمون استخدامی پست بانک ایران

بدون نظر
عنوان مقاله: دانلود سوالات آزمون استخدامی پست بانک ایران
  قالب مقاله:    پی دی اف  (doc)
توضیحات  نمونه سوالات بر حسب مواد آزمون عمومی استخدامی می باشدوهمه رشته ها را شامل می شود

-تعداد جزوه های سوالات برای هر درس دو فایل قرار داده شده است.

دروس:  

-۲۵۰+۲۰۰سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه

-۲۶۴+۲۰۰سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

-۲۰۰+۸۷سوال کامپیوتر همراه با پاسخنامه

-۲۲۲+۲۵۰سوال ریاضی همراه با پاسخنامه

-۳۴۰+۲۰۰سوال استعداد و هوش همراه با پاسخنامه

 پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود
(بیشتر…)

مجموعه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

بدون نظر
عنوان :  مجموعه نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
توضیحات:
– ۷۴۹  سوال زبان و ادبیات فارسی
۲۵۰ سوال معارف اسلامی
۸۷ سوال فناوری اطلاعات
۲۵۰ سوال ریاضیات
۵۰ سوال آمار
۲۶۴ سوال زبان انگلیسی عمومی
۳۳۰ سوال اطلاعات عمومی ، شناخت مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی روز
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی
 پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

(بیشتر…)


مجموعه نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

بدون نظر
عنوان :  مجموعه نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی
توضیحات:
– ۲۵۰  سوال زبان و ادبیات فارسی
۲۵۰ سوال معارف اسلامی
۳۳۰ سوال اطلاعات عمومی ، شناخت مسائل اجتماعی
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی
 پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 26,000 – پرداخت ودانلود

نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت

بدون نظر
عنوان :  نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت
توضیحات:
– حسابداری بدوجه
– بازاریابی
– اقتصاد خرد
– پژروهش
– ریاضی امار
– تئوری مدیریت
 نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، جهانگردی
پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 42,000 – پرداخت ودانلود

مجموعه سوالات رایج در مصاحبه حضوری، شغلی، اداری و گزینش های استخدامی

بدون نظر
عنوان :  مجموعه سوالات رایج در مصاحبه حضوری، شغلی، اداری و گزینش های استخدامی
توضیحات:
مجموعه ۱۵۴۰ سوال به همراه پاسخ تشریحی از سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی با پاسخ/ مجموعه سوالات احکام شرعی و مسائل دینی با جواب ( مربوط به استخدام در ادارات دولتی )/نمونه سوالات عقیدتی , احکام نماز و روزه و …
 پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 42,000 – پرداخت و دانلود

مجموعه نمونه سوال آزمون استخدامی بانک ها

بدون نظر
عنوان :  مجموعه نمونه سوال آزمون استخدامی بانک ها
» بانک اقتصاد نوین » بانک پارسیان » بانک پاسارگاد » بانک پست بانک » بانک تجارت » بانک توسعه صادرات » بانک توسعه تعاون » بانک انصار » بانک الکترونیک آرین » بانک تات » بانک رفاه » بانک سامان » بانک سپه » بانک سرمایه » بانک سینا » بانک صادرات  » بانک آریا » بانک حکمت ایرانیان » بانک صنعت و معدن  » بانک کارآفرین » بانک کشاورزی » بانک مسکن » بانک ملت » بانک ملی » بانک قرض الحسنه مهر ایران » بانک دی » بانک شهر » بانک گردشگری و همه موسسات اعتباری
توضیحات:
– ۲۵۰ سوال مدیریت
– ۲۳۰ سوال اصول حسابداری
– ۳۸ سوال حسابداری میانه
– ۱۲۰ سوال بودجه
– ۱۰۰ سوال حسابداری شرکتها
– ۱۵۰ سوال حسابداری صنعتی
– ۶۰ سوال حسابرسی
– ۱۰۰ سوال اقتصاد
– ۵۰۰ سوال علوم بانکی
– جزوه دانش علوم بانکی ۳۵۰ صفحه
 پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

نمونه سوالات استخدامی نیروی انتظامی ، ارتش ، سپاه

بدون نظر
عنوان :  مجموعه کامل نمونه سوالات استخدامی نیروی انتظامی ، ارتش ، سپاه و نیروهای مسلح
توضیحات:
– ۷۴۹  سوال زبان و ادبیات فارسی
۲۵۰ سوال احکام و معارف اسلامی
۲۶۴ سوال زبان انگلیسی
۸۷ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۳۳۰ سوال شناخت مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی روز
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی
۵۰ سوال آمار
۲۵۰ سوال ریاضیات
 پیشنهاد میشود حتما این نمونه سوالات که گامی بزرگ در جهت استخدام شدن شما می باشد مطالعه بفرمائید.
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات تخصصی آموزش و پرورش – آموزگار دوره ابتدایی

۱ نظر
عنوان مقاله:  سوالات تخصصی آموزش و پرورش – آموزگار دوره ابتدایی

قالب مقاله:   pdf

تعداد صفحات مقاله: ۶۰ عدد سوال

توضیحات:

سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش جهت آموزگار دوره ابتدایی می باشد.

 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

RIAL 20,000 – پرداخت و دانلود