بایگانی برای دسته "مقالات ارتقاء شغلی فرهنگیان"

روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۱  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۸۱  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


راههای کنترل پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه چهارم وپنجم

بدون نظر
عنوان مقاله: راههای کنترل  پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه چهارم وپنجم
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۵   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


راهکارهای شاداب سازی و انگیزش در دانش آموزان ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: راهکارهای شاداب سازی و انگیزش در دانش آموزان ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۵۸  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


دلیل بدخطی در بین دانش آموزان دوره ابتدایی وراهکارهایی برای آن

بدون نظر
عنوان مقاله: دلیل بدخطی در بین دانش آموزان دوره ابتدایی وراهکارهایی برای آن
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۵۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


روش های تدریس زبان انگلیسی دردوره راهنمایی مشکلات و راهکارها

بدون نظر
عنوان مقاله: روش های تدریس زبان انگلیسی دردوره راهنمایی مشکلات و راهکارها
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۰  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


دلایل افت تحصیلی در دانش آموزان وایجاد انگیزه

بدون نظر
عنوان مقاله: دلایل افت تحصیلی در دانش آموزان وایجاد انگیزه
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۱۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – دانلود و پرداخت

(بیشتر…)


خلاقیت و راه‌های پرورش آن در دانش‌آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله: خلاقیت و راه‌های پرورش آن در دانش‌آموزان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۵۶  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


حجاب و عفاف در بین دانش آموزان (مدیریت و مشکلات و راهکارها)

بدون نظر
عنوان مقاله: حجاب و عفاف در بین دانش آموزان (مدیریت و مشکلات و راهکارها)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۵۵  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


تشویق جوانان ونوجوانان به مسجدونماز چالش ها و راهکارها

بدون نظر
عنوان مقاله: تشویق جوانان ونوجوانان به مسجدونماز چالش ها و راهکارها
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۹۰  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


تشویق و تنبیه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: تشویق و تنبیه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۶۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


چگونگی ایجاد خلاقیت و نوآوری در تبلیغات دینی

بدون نظر
عنوان مقاله: چگونگی ایجاد خلاقیت و نوآوری در تبلیغات دینی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۱  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودنلود

(بیشتر…)


ترویج نماز در بین دانش آموزان دوره راهنمایی (مدیریت و مشکلات و راهکارها)

بدون نظر
عنوان مقاله: ترویج نماز در بین دانش آموزان  دوره راهنمایی (مدیریت و مشکلات و راهکارها)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۷  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


تاثیرات بالا بردن عزت نفس دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان در دوره ابتدایی

بدون نظر
عنوان مقاله: بررسی علل و عوامل نارسا خوانی، نارسانویسی و بدخطی دانش آموزان در دوره ی ابتدائی و ارائه راهکار برای حل آن
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۶۱  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی علل و عوامل نارسا خوانی، نارسانویسی و بدخطی دانش آموزان در دوره ی ابتدائی و ارائه راهکار برای حل آن

بدون نظر
عنوان مقاله: بررسی علل و عوامل نارسا خوانی، نارسانویسی و بدخطی دانش آموزان در دوره ی ابتدائی و ارائه راهکار برای حل آن
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۱۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی علل افت تحصیلی در مدارس و روش های مقابله با آن

بدون نظر
عنوان مقاله: بررسی علل افت تحصیلی در مدارس و روش های مقابله با آن
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۳  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی سیستم عصبی انسان (دستگاه عصبی)

بدون نظر
عنوان مقاله: بررسی سیستم عصبی انسان (دستگاه عصبی)
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۱۰۵ صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 160,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی روش آموزش درس خواندن به کودکان

بدون نظر
عنوان مقاله: بررسی روش آموزش درس خواندن به کودکان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۶۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان

بدون نظر
عنوان مقاله: بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۶۵  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 120,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


اهمیت و ضرورت نماز و روزه و راهکارهای ترغیب دانش آموزان به مسائل دینی

بدون نظر
عنوان مقاله: اهمیت و ضرورت نماز و روزه و راهکارهای ترغیب دانش آموزان به مسائل دینی
قالب مقاله:    word  ورد (doc)
تعداد صفحات مقاله:   ۸۴  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و …
اهمیت و ضرورت نماز و روزه و راهکارهای ترغیب دانش آموزان به مسائل دینی
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 140,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 5 از 6123456