بایگانی برای دسته "آمار و مدلسازی"

پروژه آماری استفاده از تلویزیون

بدون نظر
عنوان مقاله:  پروژه آماری استفاده از تلویزیون
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۱   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید

(بیشتر…)


پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۳   صفحه
توضیحات:
  پروژه ی آماری ما مربوط به تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با مقدمه در ادامه مطلب می باشد.

پروژه دارای نمودار میله ای، دایره ای، پرسشنامه و… می باشد و نتیجه گیری در ادامه نوشته شده است.

برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی شناخت بیماری ایذر در بین افراد

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی شناخت شناخت بیماری ایذر در بین افراد
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۲  صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی شناخت بیماری ایذر در بین افراد آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) در ادامه مطلب می باشد
این پروژه براساس پرسشنامه ای که در ادامه مطلب است آماده شده و نمودار دایره ای، فراوانی، برگ وساقه، میله ای، خطی و… می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۴   صفحه
توضیحات:
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 45,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه برآورد جمعیت بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از در استانهای مختلف کشور

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه برآورد جمعیت بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از در استانهای مختلف کشور
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۸   صفحه
توضیحات:
پروژه برآورد جمعیت بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از در استانهای مختلف کشور آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) همراه با فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی نمرات یک دانش آموز

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی نمرات یک دانش آموز
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰   صفحه
توضیحات:
بررسی نمرات یک دانش آموز آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۴   صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وضعیت تحصیلی پسران نسبت به دختران آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار تحلیل وتفسیر نمرات پیش دانشگاهی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار تحلیل وتفسیر نمرات پیش دانشگاهی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۷    صفحه
توضیحات:
پروژه آمار تحلیل وتفسیر نمرات پیش دانشگاهی  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹    صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان پسر ۱۵-۱۶ سال پایه ی دوم رشته های علوم انسانی و علوم تجربی در یک دبیرستان پسرانه  آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۸   صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی وزن جوانان سرفاریاب آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۹  صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی و مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 30,000 – پرداخت و دانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله:    پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰   صفحه
توضیحات:
 پروژه آمار بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و… و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار قد دانش آموزان یک کلاس

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار قد دانش آموزان یک کلاس
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۳   صفحه
توضیحات:
پروژه آمار قد دانش آموزان یک کلاس آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰  صفحه
توضیحات:
پروژه نقش آمار در زندگی روزمره و ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آمار بررسی هدفمند سازی یارانه ها

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آمار بررسی هدفمند سازی یارانه ها
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۵  صفحه
توضیحات:
پروژه آمار بررسی هدفمند سازی یارانه ها آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc) نمودار میلیه ای و دایره ای و دارای فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 35,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۷    صفحه
توضیحات:
بررسی وزن دانش آموزان یک مدرسه آماده شده در قالب فایل word  ورد (doc)  نمودار و تجزیه و تحلیل و شاخص های مرکزی و واریانس و فهرست در ادامه مطلب می باشد
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری بررسی میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری بررسی میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۷  صفحه
توضیحات:
پروژه آماری بررسی میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 22,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


تحقیق آماری در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان

بدون نظر
عنوان مقاله:   تحقیق آماری در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۲۰   صفحه
توضیحات:
تحقیق آماری در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 37,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


پروژه آماری بررسی اثر روش تدریس بارش مغزی بر یادگیری

بدون نظر
عنوان مقاله:   پروژه آماری بررسی اثر روش تدریس بارش مغزی بر یادگیری
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۱  صفحه
توضیحات:
پروژه آماری بررسی اثر روش تدریس بارش مغزی بر یادگیری
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 37,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


بررسی آماری میزان شناخت افراد از خودشان

بدون نظر
عنوان مقاله:   بررسی آماری میزان شناخت افراد از خودشان
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۰  صفحه
توضیحات:
بررسی آماری میزان شناخت افراد از خودشان
همراه با جدول ونمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

(بیشتر…)


صفحه 1 از 212