پایان نامه مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc

عنوان مقاله:   پایان نامه مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۹۳  صفحه
توضیحات:
پایان نامه مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
 جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 68,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
 پیشگفتار۱
فصل اول ۲
شبکه‌های Ad Hoc2
۱-۱ تقسیم‌بندی شبکه‌های بی‌سیم ۲
۱-۲ مروری بر پروتکلهای مسیریابی در شبکه‌های MANET 6
۱-۲-۱ الگوریتمهای مسیریابی مسطح۶
۱-۲-۱-۱ پروتکلهای مسیریابی Table Driven7
۱-۲-۱-۱-۱ پروتکل مسیریابی DSDV 8
۱-۲-۱-۱-۲ پروتکل مسیریابی WRP 8
۱-۲-۱-۲ پروتکلهای مسیریابی on-Demand 9
۱-۲-۱-۲-۱ پروتکل مسیریابی AODV 10
۱-۲-۱-۲-۲ پروتکل مسیریابی DSR 12
۱-۲-۲ الگوریتمهای مسیریابی سلسله‌مراتبی ۱۵
۱-۲-۲-۱ مفهوم خوشه‌یابی ۱۸
۱-۲-۲-۲ مزایای استفاده از خوشه‌یابی ۲۰
۱-۲-۲-۳ الگوریتمهای مسیریابی سلسله‌مراتبی مبتنی بر خوشه‌یابی ۲۲
فصل دوم ۲۵
عناصر مورد استفاده جهت شبیه‌سازی شبکه‌های MANET25
۲-۱ تکنولوژی بی‌سیم مورد استفاده در شبیه سازی شبکه های Ad Hoc 25
۲-۲ مدلهای تحرک ۳۰
۲-۲-۱ مدل‌های تحرک تصادفی ۳۱
۲-۲-۲ مدل تحرک با وابستگی لحظه‌ای ۳۲
۲-۲-۳ مدل تحرک با وابستگی فضایی ۳۳
۲-۲-۴ مدلهای تحرک با محدودیت جغرافیایی ۳۵
۲-۲-۵ خصوصیات مدل تحرک Random Waypoint 35
۲-۳ ابزار شبیه‌سازی ۳۸
 فصل سوم ۴۲
خوشه‌یابی ۴۲
۳-۱ مروری بر الگوریتمهای خوشه‌یابی ۴۲
۳-۲ پارامترهای کارایی در روشهای خوشه‌یابی ۵۰
۳-۳ الگوریتم خوشه‌یابی پیشنهادی ۵۲
۳-۳-۱ تشخیص گره‌های همسایه ۵۴
۳-۳-۲ شکل گیری خوشه‌ها ۵۵
۳-۳-۳ پیکربندی مجدد خوشه‌ها ۵۸
۳-۳-۴ ارزیابی کارایی ۶۵
فصل چهارم۷۷
نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای آینده ۷۷
ضمیمه ۱ ( واژه‌نامه ) ۸۰٫
ضمیمه ۲ ( عبارتهای اختصاری ) ۸۲
 مراجع ۸۶
مقاله خلاصه پایان نامه۸۹

دیدگاه خود را به ما بگویید.