دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

قالب :     ورد docx

سوالات ضمن خدمت

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

سوالات ۱۰ دوره ضمن خدمت مدیران مدارس در سایت zemnekhedmat.org در قالب ورد با پاسخ آماده شده و جهت آزمون وقبولی شما مدیران فراهم شده است.

این بسته از سوالات خود آزمون تهیه شده که در آزمون ها تکرار می شوند

وشامل: ۱۰ فایل ورد که هرکدام مربوط به یک ضمن خدمت است.پس از خرید و پرداخت به راحتی می توانید امتحان داده و قبول شوید ID کارت شما صادر شود.

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

دروس ضمن خدمت مدیران:

۱-مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و اسیب‌های اجتماعی—مربی: دکتر سید علیرضا میرکمالی

این دوره با کد شماره ۹۱۳۰۱۸۵۳ و ۱۶ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

۲-نوآوری و کارآفرینی در مدرسه—مربی: دکتر حسین طالب‌زاده

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۰۵۲۲ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

۳-رهبری آموزشی—مربی: دکتر سید محمد مرد

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۰۴۷۹ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۴-اصول شاداب سازی مدرسه–-مربی: دکتر یوسف مهدوی‌نسب

این دوره با کد شماره ۹۹۵۰۶۵۳۸ و ۱۲ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۵-برنامه‌ریزی عملیاتی در مدرسه–-مربی: دکتر محمد رضا نیستانی

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۲۰۲۳ و ۱۶ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۶-مدیریت مشارکتی در سطح مدرسه—مربی: دکتر سید محمد مرد

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۱۵۲۰ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۷-ایمنی و سلامت در مدرسه—مربی: احمدامینی

این دوره با کد شماره ۹۱۷۰۰۱۷۴ و ۱۰ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۸-نظارت و راهنمایی آموزشی—مربی: دکتر محمد رضا نیستانی

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۲۰۳۶ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۹-مدیریت ارتباطات در مدرسه—مربی: دکتر سید عبداله قاسم تبار

این دوره با کد شماره ۹۱۳۰۱۲۵۹ و ۱۶ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۱۰-اصول راهبردهای تدریس و ارزشیابی (مبنی بر سند برنامه درسی ملی)—مربی: دکتر یوسف مهدوی‌نسب

این دوره با کد شماره ۹۹۵۰۶۱۱۸ و ۱۲ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

این بسته پیشنهادی جهت کسب نمره خوب و عالی در آزمون پیشنهاد مابه شماست

این بسته پیشنهادی جهت کسب نمره خوب و عالی در آزمون پیشنهاد مابه شماست
RIAL 500,000 – پرداخت و دانلود

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

سوالات ۱۰ دوره ضمن خدمت مدیران مدارس در سایت zemnekhedmat.org در قالب ورد با پاسخ آماده شده و جهت آزمون وقبولی شما مدیران فراهم شده است.

این بسته از سوالات خود آزمون تهیه شده که در آزمون ها تکرار می شوند

وشامل: ۱۰ فایل ورد که هرکدام مربوط به یک ضمن خدمت است.پس از خرید و پرداخت به راحتی می توانید امتحان داده و قبول شوید ID کارت شما صادر شود.

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

دروس ضمن خدمت مدیران:

۱-مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و اسیب‌های اجتماعی—مربی: دکتر سید علیرضا میرکمالی

این دوره با کد شماره ۹۱۳۰۱۸۵۳ و ۱۶ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

۲-نوآوری و کارآفرینی در مدرسه—مربی: دکتر حسین طالب‌زاده

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۰۵۲۲ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

۳-رهبری آموزشی—مربی: دکتر سید محمد مرد

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۰۴۷۹ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۴-اصول شاداب سازی مدرسه—مربی: دکتر یوسف مهدوی‌نسب

این دوره با کد شماره ۹۹۵۰۶۵۳۸ و ۱۲ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۵-برنامه‌ریزی عملیاتی در مدرسه—مربی: دکتر محمد رضا نیستانی

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۲۰۲۳ و ۱۶ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۶-مدیریت مشارکتی در سطح مدرسه—مربی: دکتر سید محمد مرد

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۱۵۲۰ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۷-ایمنی و سلامت در مدرسه—مربی: احمدامینی

این دوره با کد شماره ۹۱۷۰۰۱۷۴ و ۱۰ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۸-نظارت و راهنمایی آموزشی—مربی: دکتر محمد رضا نیستانی

این دوره با کد شماره ۹۱۴۰۲۰۳۶ و ۲۴ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۹-مدیریت ارتباطات در مدرسه—مربی: دکتر سید عبداله قاسم تبار

این دوره با کد شماره ۹۱۳۰۱۲۵۹ و ۱۶ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

 ۱۰-اصول راهبردهای تدریس و ارزشیابی (مبنی بر سند برنامه درسی ملی)—مربی: دکتر یوسف مهدوی‌نسب

این دوره با کد شماره ۹۹۵۰۶۱۱۸ و ۱۲ ساعت آموزشی ارائه می‌گردد.

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس+ پاسخ در سایت zemnekhedmat.org

این بسته پیشنهادی جهت کسب نمره خوب و عالی در آزمون پیشنهاد مابه شماست

 

 

 

این بسته پیشنهادی جهت کسب نمره خوب و عالی در آزمون پیشنهاد مابه شماست

تلگرام ضمن خدمت, دانلود سوال ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده, دانلود سوالات ضمن خدمت, دانلود سوالات ضمن خدمت درباره شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده, دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده, دانلود ضمن خدمت, دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده, دانلودسوال ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده, دبیران فایل, سایت سوالات فرهنگیان, سایت ضمن خدمت, سوال ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده, سوالات ضمن خدمت, سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند, سوالات ضمن خدمت درباره اهل بیت, سوالات ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند, سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده, شیوه های نوین تربیت فرزند, شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده, ضمن خدمت, ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند, ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده, ضمن خدمت فرهنگیان, ضمن خدمت معلمان, کانال ضمن خدمت, نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.