انواع شرکت‌ها و طریقه‌ی ثبت آنها در ایران

انواع شرکت‌ها و طریقه‌ی ثبت آنها در ایران

قالب مقاله:    ورد  (word)

تعداد صفحات: ۱۳  صفحه

توضیحات:

انواع شرکت‌ها و طریقه‌ی ثبت آنها در ایران آماده شده  در قالب فایل word  ورد (doc)  به راحتی نام خود را نوشته و چاپ نمائید مقاله  انواع شرکت‌ها و طریقه‌ی ثبت آنها در ایران  شامل فهرست مطالب می باشد جهت دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

 انواع شرکت‌ها و طریقه‌ی ثبت آنها در ایران
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

انواع شرکت‌ها و طریقه‌ی ثبت آنها در ایران

فهرست مطالب

– تعریف شرکت سهامی عام‌. ۲

مدارک شرکت سهامی عام برای ثبت: ۲

مدارک لازم جهت تأسیس: ۳

۲- تعریف شرکت سهامی خاص…. ۳

مدارک شرکت سهامی خاص برای ثبت: ۳

مدارک شرکت با مسئولیت محدود برای ثبت: ۴

۴- تعریف شرکت تضامنی شرکت تضامنی.. ۵

مدارک شرکت تضامنی برای ثبت: ۵

۵- تعریف شرکت مختلط غیرسهامی.. ۵

مدارک شرکت مختلط غیرسهامی برای ثبت: ۵

۶- تعریف شرکت مختلط سهامی.. ۶

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت: ۶

۷- تعریف شرکت نسبی.. ۷

مدارک شرکت نسبی برای ثبت: ۷

۸- تعریف شرکت تعاونی.. ۷

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در ۴ نسخه) ۸

رویه‌ی عملی مراحل ثبت    ۹

دیدگاه خود را به ما بگویید.