الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه

الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه

قالب مقاله:    ورد  (word)

تعداد صفحات: ۱۳  صفحه

توضیحات:

الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه آماده شده  در قالب فایل word  ورد (doc)  به راحتی نام خود را نوشته و چاپ نمائید مقاله  الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه کامل و شامل فهرست مطالب، مقدمه،  همراه با نتیجه گیری می باشد جهت دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

 
RIAL 20,000 – پرداخت و دانلود

الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه

مقدمه

بازار سرمایه همچون دیگر بخش­های اقتصاد ایران بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی واجرایی، تزاید و تنوع واسطه­های مالی، تعمیق بازار اوراق بهادار و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه بی­توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و مرتبط با آن که همچنان چشم اسفندیار نه تنها این بخش از اقتصاد ایران که تمامی کشورهای در حال توسعه است، به فرجام مطلوب نخواهد رسید.

عدم استقبال در خور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب­آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است. این امر می­تواند به عنوان یکی از دلایل فراز و فرودهای نامتعارف و گاه و بی­گاه بورس­های چنین کشورهایی نیز قلمداد شود. به هر روی ارتقای فرهنگ سهامداری همچون بهبود فرهنگ مصرف و تولید از الزامات گریز ناپذیر رشد و توسعۀ پایدار اقتصاد کشورهای در حال توسعه­ای همچون ایران محسوب می­شود.

 

فهرست مطالب

مقدمه ۳

۲- اهداف آموزش و فرهنگسازی. ۳

۲-۱- ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه ۴

۲-۲- جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی. ۵

۲-۳- بهبود و اصلاح رفتار سهامداران. ۶

۲-۴- تعامل بیشتر میان مسئولان بازار سرمایه و مردم ۷

۲-۵- بهبود عملکرد واسطههای مالی. ۷

۳- نهاد مسئول. ۸

۴- تجربه سایر کشورها ۹

۴-۱- آمریکا ۹

۴-۲- مالزی. ۱۲

۵- نتیجه گیری  ۱۳

یک دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه خود را به ما بگویید.