کشت بافت گیاهی

کشت بافت گیاهی

قالب مقاله:    ورد  (word)

تعداد صفحات: ۱۶  صفحه

توضیحات:

کشت بافت گیاهی آماده شده  در قالب فایل word  ورد (doc)  به راحتی نام خود را نوشته و پی دی اف ذخیره نمائید جهت پودمان پرورش گلهای زینتی در خانه درس کاشت و تکثیر گیاهان زینتی پودمان پرورش گلهای زینتی در خانه برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

 
RIAL 40,000 – پرداخت ودانلود

کشت بافت گیاهی

مقدمه

به رشد مواد گیاهی عاری از میکروب در شرایط عاری از میکروارگانیسم‌ها مانند محیط غذایی استریل در یک لوله آزمایش کشت بافت گیاهی اطلاق می‌شود و شامل کشت پروتوپلاست، سلول، بافت و اندام گیاهی می‌باشد. در سالهای اخیر فنون کشت بافت گیاهی به یک ابزار بسیار قدرتمندی جهت تکثیر بسیاری از گونه‌های گیاهی تبدیل شده‌اند. این تکنولوژی با نظریه‌پردازی دانشمند آلمانی، هابرلنت، در مورد توانایی تبدیل یک سلول به موجود کامل (Totipotency) در اوایل قرن بیستم شروع شد. هابرلنت پیشنهاد کرد که فنونی جهت جداسازی و کشت بافت ایجاد شود و ادعا کرد که اگر محیط و تغذیه سلولهای کشت شده تنظیم شود این سلولها می‌توانند گیاهان نرمالی را بوجود آورند.

اولین کشت موفقیت‌آمیز بافتهای گیاهی توسط وایت در سال ۱۹۳۴ انجام شد. در سال ۱۹۳۹ وایت اولین کشت موفقیت‌آمیز کالوس هویچ و توتون را گزارش کرد. در سال ۱۹۵۷ یک مقاله کلیدی توسط اسکوگ و میلر منتشر شد در آن مقاله آنها اظهار داشتند که اثرات متقابل بین مقدار اکسین‌ها و مقدار سیتوکینین‌‌ها تعیین کننده نوع رشد و تغییرات ریخت‌شناسی می‌باشد مطالعات آنها برروی توتون نشان داد که نسبت بالای اکسین به سیتوکینین باعث القای ریشه‌زایی می‌شود در حالیکه عکس این حالت توید نوساقه را تحریک می‌کند متاسفانه این الگوی پاسخ عمومیت ندارد. علیرغم تغییر نسبت اکسین‌ها به سیتوکینین‌ها برای بدست آوردن یک ریخت خاص در بسیاری از گونه‌ها موفقیت‌امیز بوده است . در حال حاضر مشخص شده که عوامل بسیار دیگری بر توانایی سلولها برای تمایز و تبدیل شدن به ریشه، نوساقه یا جنین موثر هستند.

بزرگترین مشوق برای استفاده از فنون کشت بافت گیاهی برای تکثیر بسیار از گونه‌ها ممکن است کار اولیه مورل روی تکثیر ارکیده در سال ۱۹۶۰ و کار موراشیگ و اسکوگ در ۱۹۶۴ در ایجاد محیط کشت جدیدی  با غلظت بالای نمک‌های معدنی بوده باشد علم گیاهشناسی پایه عامل بسیار مهمی در موفقیت‌آمیز بودن فنون کشت بافت گیاهی محسوب می‌شود و در این فصل تلاش ما بر این است که شما را با بعضی از مفاهیم تشریح و ریخت‌شناسی گیاهان گلدار اشنا نمائیم.

انواع کشت بافت گیاهی:

کشت مرسپم:

کشت کالوس:

کشت ریزازدیادی:

کشت سوسپانسیون سلولی یا محیط کشت مایع:

کشت پروتوپلاست:

کشت جنین نارس:

کشت اسپور سرخس:

مزایای کشت بافت گیاهی:

تکثیر سریع کلونها:

یکنواختی ژنتیکی:

شرایط غیرآلوده:

انتخاب گیاه:

گیاهان مادری درون شیشه‌ای:

محیط کنترل شده:

حفظ و نگهداری منابع ژنتیکی:

تولید گیاهان هیبرید در گونه‌های ناسازگار:

ترکیب محیط‌های کشت بافت:

عناصر معدنی:

عناصر غذایی آلی:

منبع کربن:

آگار:

PH:

تنظیم‌کننده‌های رشد:

آب:

تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی در کشت بافت:

اکسین‌ها:

سیتوکینین‌ها:

اسید جیبرلیک:

اسید آبسزیک:

اتیلن:

آدنین:

زغال فعال:

کشت ریزازدیادی:

انتخاب مواد گیاهی مناسب:

شرایط گیاه:

عضو گیاه:

انتخاب مواد گیاهی مناسب:

شرایط گیاه:

عضو گیاه:

اندازه ریزنمونه:

سهولت کشت:

موقعیت ریزنمونه ها در روی گیاه مادری:

بافتهای بیمار:

چرخه‌های رشد گیاه:

فعال/خواب:

وضعیت فیزیولوژیکی:

سطوح هیدارت کربن:

وضعیت تغذیه:

خواب:

نور:

تنش آب:

ایجاد کشت‌های عاری از بیماری:

انواع آلودگی:

آلودگی سطحی:

منابع آلودگی:

آلودگی‌های درون زا:

حذف ویروس:

محیط‌های کشت اولیه:

ترشحات:

شرایط کشت:

محیط کشت:

محیط:

مشاهده و انتقال:

تکثیر وانواع آن:

انواع تکثیر:

تکثیر نوساقه‌ ممکن است که به چندین روش انجام شود:

نوساقه‌های نابجا:

جنین‌زایی سوماتیکی (غیرجنسی):

رشد طولی:

سرعت تکثیر:

تشکیل ریشه:

کشت در محیط خارج:

جنبه‌های تجاری ریزازدیادی:

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

دیدگاه خود را به ما بگویید.