بررسی عوامل موثر بر بهره وری

عنوان : بررسی عوامل موثر بر بهره وری
 

 

 

ورد word

 قالب مقاله:    ورد  (word)
تعداد صفحات: ۱۵۰  صفحه
توضیحات:

پروژه آماده شده  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، منابع، نتیجه گیری و …برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

 

RIAL 67,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱- بهره وری

۱-۱-۱- تعریف بهره وری

 ۱-۱-۲- مدلها و شاخصهای بهره وری

۱-۱-۳ – عوامل موثر بر بهره وری :

   ۱-۲- مفهوم دستمزد

۱-۳ – فناوری اطلاعات

۱-۳-۱- اهمیت فناوری اطلاعات

۱-۳-۲- تعریف واژه فناوری اطلاعات ( تکنولوژی اطلاعات )

تکنولوژی چیست ؟

اطلاعات چیست ؟

۱-۳-۳- تعریف فناوری اطلاعات

۱-۳-۵- کامپیوتر و اینترنت 

۱-۳-۵-۱- تاریخچه رایانه ( کامپیوتر ) و نسلهای آن

کامپیوتر های نسل اول

کامپیوترهای نسل دوم

کامپیوتر های نسل سوم

کامپیوتر های نسل چهارم

کامپیوترهای نسل پنجم

۱-۳-۵-۲ ظهور اینترنت

۱-۴-تصویری از وضعیت فناوری اطلاعات در ایران و جهان

فصل دوم

۲-۱- پیشرفت تکنولوژی

۲-۲ – حسابداری رشد

۲-۲-۱- پیشرفت فنی بی طرفی هیکس ( پیشرفت  فنی نامشخص و بی طرف [۱])

۲-۲-۲- پیشرفت فنی هارود

۲-۲-۳- پیشرفت فنی مشخص در سرمایه

۲-۳ نظریه های دستمزد

۲-۳-۱ – نظریه دستمزد آدام اسمیت

۲-۳-۲ نظریه جمعیت مالتوس

۲-۳-۴- نظریه مارکس

۲-۳-۵ – نظریه ویکستد

۲-۳-۶- نظریه مارشال

۲-۳-۶-۱ تقاضا برای عوامل تولید

۲-۳-۶-۲- بازار عرضه کار

دلایل متفاوت بودن دستمزدها

۳-۳- بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر روی دستمزد

فصل سوم

۳ـ۱ـ مطالعه استروستیک و نگوین

۳ـ۲ـ مطالعه نیکولاکریستی

۳ـ۳ـ مطالعه گرینن و میرز

۳-۴ – مطالعه کروگر

۳-۵-مطالعه پریدخت وحیدی

۳-۷ – مطالعه استرالیا

۳-۸- مطالعه لی وکیم

فصل چهارم

۴-۱- روش نمونه گیری

۴ – ۲ – ۱ – مروری بر روشهای برآورد موجودی سرمایه

۴ – ۲ – ۲ – محاسبه موجودی سرمایه

فصل پنجم

۵-۱- توابع تولید

۵-۱-۱- تابع تولید کاب – داگلاس

۵-۱-۱- تابع تولید کاب – داگلاس

۵-۱-۳- توابع تولید انعطاف پذیر

۵-۴- برآورد مدلها

۵-۴-۱- نتایج برآورد مدلها

۵-۵- نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.