پایان نامه بررسی مفهوم پولشویی و بررسی آثار آن

پایان نامه بررسی مفهوم پولشویی و بررسی آثار آنپایان نامه بررسی مفهوم پولشویی و بررسی آثار آن

تعداد صفحات: ۱۲۷  صفحه
قالب مقاله:    ورد  (word)
توضیحات:
پایان نامه بررسی مفهوم پولشویی و بررسی آثار آن آماده شده  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، مقدمه، منابع، نتیجه گیری و …برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
 
RIAL 67,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

پایان نامه بررسی مفهوم پولشویی و بررسی آثار آن

چکیده

فصل اول: مقدمه پژوهش

۱-۱ مقدمه پژوهش

۲-۱ طرح مسأله پژوهش

۳-۱ تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله

الف) تعریف پول شویی

ب) ضرورت مبارزه با پول شویی

۴-۱ اهداف پژوهش

۵-۱ روش تحقیق

۶-۱ محدوده زمانی پژوهش

۷-۱ پرسشهای پژوهش

۸-۱ تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

۱-۲ بررسی پژوهش

۲-۲ بررسی نظریه ها

الف) پیشینه و تاریخچه

ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران

مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی

ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف

مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی

مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب

۳-۲ کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی

الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی

ب) کنوانسیون دین

ج) کنوانسیون پالرمو:

د) قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم

۵) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن

فصل سوم: پرسشهای تحقیق

۱-۳) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟

۲-۳) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

۴-۳) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟

۵-۳) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/

۶-۳) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟

۷-۳) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟

۸-۳) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟

۹-۳) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟

۱۰-۳) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا
می کند؟

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۱-۴) توصیف یافته ها

الف) ماهیت جهانی پول شویی

ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر

ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی

د) مراحل فرآیند پول شویی

هـ ) روشهای پول شویی

و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان

ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران

ح) ویژگی های عمل پول شویی

ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن

مبحث اول) بهشت مالیاتی

مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی

ی) اهداف پول شویی

۲-۴) تحلیل یافته ها

الف) اثرات و پیامدهای پول شویی

مبحث اول: اثرات پول شویی

مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی

گفتار اول: پیامدها

گفتار دوم: آثار اقتصادی

گفتار سوم: آثار اجتماعی

ب) راهکارهای مقابله با پول شویی

فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش

۱-۵) نتیجه گیری

۲-۵) پیشنهادات

۳-۵) منابع

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.