بررسی بازار سبزیجات خشک

عنوان : بررسی بازار سبزیجات خشک
 ورد word
 قالب مقاله:    ورد  (word)
تعداد صفحات: ۹۲ عدد
توضیحات:

-برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید 

-جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.

RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

فصل اول(طرح تحقیق) ۱

هدف و ضرورت تحقیق ۲

فرضیه ی تحقیق: ۳

روش تحقیق: ۳

فصل دوم(ادبیات تحقیق) ۴

تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه ۵

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور ۷

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی ۷

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال ۸

تعریف استراتژی ۱۰

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی ۱۰

الف- استراتژی جایگزینی واردات ۱۰

ب- استراتژی توسعه صادرات: ۱۲

انواع استراتژی های رقابتی عام ۱۳

رهبری در هزینه ۱۵

تمایز محصول ۱۶

تمرکز (محدودنگری) ۱۸

میانه روی ۲۰

تعریف بازاریابی: ۲۲

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار ۲۳

۱- استراتژی بازاریابی یکسان ۲۴

۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی ۲۴

۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی ۲۵

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار ۲۶

تقسیم بندی بازار های بین المللی ۲۹

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی ۳۰

آمیخته محصول ۳۱

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی ۳۴

آمیخته تشویق و ترفیع ۳۶

توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی ۳۷

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی ۳۸

۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل ۳۹

۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل) ۴۹

۳-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل ۵۱

۴- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی ۵۳

۵- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل ۶۱

۶- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل ۶۸

 

فصل سوم (روش تحقیق) ۷۲

تحول فرهنگی (با در نظر گرفتن اقتصاد): ۷۴

بازار خارجی: ۷۵

مصاحبه با خانم مهندس   مدیر شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمالشرق: ۷۷

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها) ۸۰

۱- صادرکنندگان وتولیدگران سبزیجات خشک از دانش و فنون بازاریابی آگاهی لازم را دارند ۸۱

۲- سبزیجات خشک از کیفیت مناسب برای صادرات برخوردار می باشند. ۸۲

۳- روشهای نوین تولید سبزیجات خشک از سوی تولیدکنندگان مورد استفاده قرارمی گیرد. ۸۳

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات) ۸۴

پیشنهادات: ۸۶

منابع و ماخذ ۸۷

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.