بررسی دفتر سبز بهاران نگرشی بر ساختار و محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی شاعر معاصر

عنوان مقاله: بررسی دفتر سبز بهاران نگرشی بر ساختار و محتوای اشعار و آثار سیمین بهبهانی شاعر معاصر
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۲۷  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 40,000 – پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

فهرست مطالب.. ۲
چکیده ۲
مقدمه و پیشگفتار.. ۴
من دیده ام رنگین کمان را خندیده در ذرات باران.. ۴
از سالهای آب و سراب.. ۴
مقدمه و پیشگفتار.. ۵
ویژگی هایی از شعر سیمین.. ۶
پاره ای از مضامین اشعار سیمین:.. ۹
-عشق.. ۹
نگرشی بر قصه ها و خاطرات سیمین.. ۱۹
معرفی آثار سیمین بهبهانی.. ۲۰
اشعار:.. ۲۰
عوامل موثر درایجاد شعر از دیدگاه سیمین.. ۲۰
۱- زمان وشعر:.. ۲۰
۲- انسجام در شعر امروز و شعر سنتی:.. ۲۱
مرگ قهرمان.. ۲۱
۳- زبان شاعر.. ۲۱
۴- تصویر:.. ۲۲
نتیجه گیری:.. ۲۳
فهرست منابع و مآخذ.. ۲۴
چکیده
شعر ایرانی، در عصر حاضر، توانسته است چهره های برجسته ایی را به قلمرو فرهنگ این سرزمین عرضه دارد، از جمله این افراد، سیمین بهبهانی، شاعر و نویسنده معاصر است.
یکی از مواردی که باعث شهرت سیمین و شعر او گردیده است، تحولی است که وی در قالب غزل بوجود آورده است، به این صورت که با ایجاد مضامین و موضوعات نو و ریختن آن در همان قالب غزل قدیم و سخن گفتن از دردها و مشکلات مردم، مجموعه شعرهایی را به عالم شعر و ادب تقدیم نمود که نشان می دهد که شعر وی زبان همدلی با مردم زمانش است و بنابراین باید سیمین را یک شاعر اجتماعی و مردمی دانست. قابل ذکر است که وی در غزل قدیم هم شعر سروده اما به گفته خود این کار وی را قانع ننموده است و پیوسته به این هدف می اندیشیده که سخن از دل بگوید و یک شاعر تأثیر گذار باشد و دیگر سخن از مکررات و مضامین تکراری به میان نیاورد.
در این گفتار سعی شده است که با نگرش و درنگی هرچند کوتاه به شعر و قصه و خاطرات سیمین، برخی از ویژگیها و مضامین و عوامل مؤثر در ایجاد کلام وی مورد ارزیابی قرار گیرد.
کلید واژه
شعر معاصر، غزل، مضامین اجتماعی، عشق، زن، همدلی و همدردی، مردم، شاعر، نویسنده

دیدگاه خود را به ما بگویید.