بررسی تأثیر نقاشی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان

عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تأثیر نقاشی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۲ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 10,000 – پرداخت ودانلود

بررسی تأثیر نقاشی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان

فهرست مطالب

موضوع مورد گزارش:
نقاط قوت و ضعف:
ارائه راهکار:
مراحل جرا:
راهبردهای غیر مستقیم برای کاهش پرخاشگری
نتیجه گیری:

 

بررسی تأثیر نقاشی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان

دیدگاه خود را به ما بگویید.