گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه و مکمل

عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه و مکمل
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۵ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

مقدمه:       
اهداف برنامه های مکمل و تکالیف خلاقانه
اهداف اصلی:
اهداف فرعی:
   اهمیت فعالیت فوق برنامه و مکمل
مراحل طراحی و برنامه ریزی فعالیت فوق برنامه
۱- نیاز سنجی آموزشی :
۲- هدفگذاری :
۳- مدیریت زمان:
۴- برنامه ریزی گام به گام :
۵-  انتخاب نوع فعالیت:
۶- اجرای فعالیت:
شرح فعالیت :
۷- نظارت و هدایت :
۸- ارزیابی :
۹- ارزشیابی فعالیت برای ارزشیابی :
۱۰- تشویق و ایجاد انگیزه :
نمونه فعالیت ها ی پیشنهادی و یا چارچوب عملکرد
۱- یادگیری اطلاعات کلامی
۲- مهارتهای ذهنی
۳- راهبردهای شناختی
۴- مهارتهای حرکتی
۵- نگرش
فهرست منابع :

دیدگاه خود را به ما بگویید.