گزارش تخصصی دبیران: بررسی بهبود وضعیت آموزش ریاضی و چالش های پیش روی روش های یاد دهی و یاد گیری ریاضی

عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی بهبود وضعیت آموزش ریاضی و چالش های پیش روی روش های یاد دهی و یاد گیری ریاضی ( در دوره ی ابتدایی )
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۲  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

 ۱- مقدمه
۲- چالش های پیش روی روش های یاد دهی –  یاد گیری ریاضی در دوره ی ابتدایی
۳-  روش های نوین آموزش ریاضی ( در دوره ی ابتدایی )
۴. نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

دیدگاه خود را به ما بگویید.