گزارش تخصصی دبیران: بررسی و بهبود مشکلات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی

عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی و بهبود مشکلات یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۵ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 20,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

چکیده
– توصیف و ضعیت موجود ( مقدّمه )
۲– گرد آوری اطلاعات ( شواهد یک )
۱- تشکیل جلسه با اولیای دانش آموزان
۲- نظر خواهی از دانش آموزان
۳- مصاحبه با همکاران و افراد صاحب نظر
نکاتی چند در باره ی ریاضی و آموزش آن
ریاضی و نقش آن در زندگی و شناخت طبیعت
دید کلی
ویژگی های ریاضیات
جنبه‌های مختلف ریاضیات
ریاضیات به عنوان یک ابزار
ریاضیات به عنوان یک موضوع
ریاضیات به عنوان یک علم
ریاضیات به عنوان یک مساله تربیتی
ریاضیات از دیدگاه دانشمندان
پیشینه ی روش های تدریس موثّر و کار آمد در ریاضی
استفاده از راهبرد های تدریس کار آمد
اصلاح کج فهمی ها
استفاده از موقعیت های زندگی واقعی
روش های دیگر ارزیابی
ارزیابی عملکرد
موففیت های تحصیلی حاصل از همیاری در یادگیری
مزایای دیگر همیاری در یادگیری
۳- تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ( خلاصه ی یافته های اولیه )
۴- انتخاب راه حل جدید و موقتی
۵- اجرای طرح جدید ( تغییر ) و نظارت بر آن
مراحل انجام فعالیت
۶- گردآوری اطلاعات ( شواهد ۲ )
۷- ارزیابی تاثیر اقدام و تعیین اعتبار ( نتیجه گیری )
۱۳- تجدید نظر و تصمیم نهایی و پیشنهاد ها
منابع و مآخذ

دیدگاه خود را به ما بگویید.