گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی

عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۴ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

مقدمه
 بیان مسئله
افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان
منظور از افت تحصیلی چیست؟
        عوامل موثر :
۱.     عوامل مربوط به خود دانش آموز
    ۲.    عوامل مربوط به خانواده
        ۳ .     عوامل مربوط به مدرسه
          ۴.  عوامل مربوط به اجتماع
      مهارت های صحیح مطالعه

دیدگاه خود را به ما بگویید.