بررسی علل بی علاقگی دانش آموزان به درس عربی

عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل بی علاقگی دانش آموزان به درس عربی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۶ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 15,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

مقدمه
علل بی علاقگی دانش آموزان به زبان عربی و عوامل افت یادگیری آن
راههای ایجاد انگیزه در دانش آموزان
راهکارهای ممکن برای جلوگیری از افت یادگیری در درس عربی
نتیجه گیری
منبع و مآخذ:

دیدگاه خود را به ما بگویید.