گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل ضعف درس املا در دانش آموزان مقطع ابتدایی

عنوان گزارش تخصصی دبیران: بررسی علل ضعف درس املا در دانش آموزان مقطع ابتدایی
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۴ صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
RIAL 25,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب

مقدمه
مقطع ابتدایی زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعکس ؛ در پایه ی اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املای فارسی ) دروس کلیدی هستند و بیشترین ساعات هفته به این دو درس اختصاص می یابد و از بین دو درس ذکر شده درس فارسی از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. طوری که بدون یادگیری درس فارسی , یادگیری دروس دیگر تقریباً غیر ممکن می باشد.
مرحله   ۱ :   (مشخص کردن موضوع و عنوان مسئله )
بررسی علل ضعف درس املا در دانش آموزان مقطع ابتدایی
مرحله ۲  :  ) توصیف وضعیت موجودو تشخیص مسئله (
مرحله ۳   :   )گرد آوری اطلاعات – شواهد ۱(
مرحله ۴ :   (تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها )
با دو روش : ۱-   روش ۶ پرسش   ۲- روش تجزیه و تحلیل مسائل
بیان عوامل از نظر سطح و موضوع
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و شواهد
  )تجزیه و تحلیل بر اساس مستندات علمی (
مراحل آموزش نوشتن به پنج مرحله زیر تقسیم می شود:
مراحل آموزش املا
گام اول , انتخاب متن
گام دوم
گام سوم
گام چهارم
مرحله  ۵ :  ) انتخاب یک راه حل جدید موقتی  (
مرحله ی ۶ : ( اجرای طرح جدید و نظارت برآن )
مرحله ی ۷ : گرد آوری اطلاعات ( شواهد ۲ )
مرحله ی ۸ :  ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن

مرحله ۹ : پیشنهادات و تجدید نظر و دادن گزارش نهایی  و نتیجه گیری

منابع و ماخذ

دیدگاه خود را به ما بگویید.