پروژه های آمار بررسی نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک آموزشگاه

عنوان مقاله:   پروژه های آمار بررسی نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک آموزشگاه
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۱۰  صفحه
توضیحات:
پروژه های آمار بررسی نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک آموزشگاه
همراه با جدول و نمودار
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 17,000 – پرداخت ودانلود

مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری ( ۳۵ داده )
داده های آماری
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی
نمودار چندبر فراوانی
نمودار دایره ای
نمودار جعبه ای
چارک ها
شاخص های مرکزی
مد
میانه
میانگین
شاخص های پراکندگی
واریانس
انحراف معیار
ضریب تغییرات

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.