پروژه بورس اوراق بهادار و نحوه سرمایه گذاری درآن

عنوان مقاله: پروژه بورس اوراق بهادار و نحوه سرمایه گذاری درآن
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 70,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۱۲۶   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
فهرست مطالب
مقدمه                                                                 ۴
مزایای بورس اوراق بهادار                                          ۵
بازارهای مالی                                                       ۶
واسطه های مالی                                                     ۷
فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار                     ۸
فرآیند دریافت و اجرای سفارش                                   ۸
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان                                 ۹
اجرای سفارش مشتریان                                         ۱۰
هزینه انجام معاملات                                             ۱۲
چگونه دربازار اوراق بهادار سرمایه گذاری کنیم؟            ۱۳
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی                               ۱۳
ترازنامه                                                             ۱۳
سود و زیان                                                        ۱۶
صورت جریان های نقدی                                         ۱۷
تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی                                   ۱۹
انواع نسبتهای مالی                                               ۱۹
عوامل موثر بر قیمت سهام                                      ۲۲
رویکردهای نگرشی به بازار سهام و تجزیه و تحلیل آن     ۲۶
تحلیل صنعت                                                     ۲۶
تحلیل شرکت                                                     ۲۸
نحوه ارزیابی شرکتها                                              ۳۰
انواع شرکتهای تجاری                                                       ۳۱
انتشار سهام                                                                       ۳۴
انواع شرکتهای سهامی                                                        ۳۶
مجامع عمومی                                                                 ۳۷
بسته شدن نماد معاملاتی یک شرکت                                     ۴۱
افزایش سرمایه                                                               ۴۱
نحوه محاسبه حجم مبنا وقیمت پایانی روز                             ۴۷
شاخصهای بورس و نحوه محاسبه آن                                   ۴۸
آیین نامه شرایط وضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق            ۴۹
منابع و ماخذ                                                                 ۵۳
فرم درخواست فروش                                                     ۵۴
فرم درخواست خرید                                                      ۵۵
جریان وجوه نقد                                                             ۵۶    
صورت سودوزیان                                                           ۵۷

دیدگاه خود را به ما بگویید.