پروژه بررسی انتشار صکوک در ایران

عنوان مقاله: پروژه بررسی انتشار صکوک در ایران
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
 
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۴۹   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
فهرست مطالب
چکیده ۳
فصل اول
مقدمه. ۵
هدف پژوهش: ۷
سوال پژوهش: ۷
روش پژوهش… ۷
فصل دوم
مقدمه. ۹
تعریف صکوک.. ۹
ساختار اجرایی اوراق صکوک.. ۱۰
انتشار صکوک در ایران و جهان. ۱۳
تاریخچه انتشار صکوک.. ۱۳
اوراق اجاره ای یکی از معروفترین صکوک ها ۱۸
فصل سوم
روش های جمع آوری اطلاعات (ابزار جمع آوری اطلاعات) ۲۴
اصول نوشتن مطالب از لحاظ نگارش: ۲۴
فصل چهارم
یافته های پژوهش.. ۲۶
کل صکوک جهانی منتشره بر اساس تقسیم‌بندی منطقه‌ای از ۲۰۰۱ تا جانویه ۲۰۱۳٫ ۲۹
ساختار اجمالی اوراق بهادار اسلامی (صُکوک) ۳۰
جدول ۱- میزان انتشار صکوک در سطح بین‌المللی (از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲) ۳۱
جدول ۲- دفعات و حجم انتشار صکوک توسط کشورها ۳۲
۲ وضعیت انتشار صکوک اجاره در سطح بین‌المللی.. ۳۳
جدول ۳- میزان انتشار انواع صکوک تا سال ۲۰۱۱٫ ۳۵
جدول ۴- میزان انتشار صکوک براساس نوع ارز. ۳۶
۳ وضعیت انتشار صکوک اجاره در کشورهای مختلف.. ۳۶
جدول ۵- اوراق اجاره منتشر شده توسط کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۰٫ ۳۸
جدول ۶- نمونه‌ای از اوراق اجاره منتشر شده در مالزی.. ۳۹
جدول ۷- اوراق اجاره مالزی در مقایسه با انواع دیگر صکوک (درصد) ۳۹
جدول ۸- برخی اوراق اجاره منتشر شده در بحرین. ۳۹
۴ تجربه ایران در زمینه صکوک اجاره ۴۰
۵ چشم‌انداز توسعه بازار صکوک اجاره در جهان و ایران. ۴۳
فصل پنجم
نتیجه گیری.. ۴۶
منابع: ۴۸

دیدگاه خود را به ما بگویید.