پروژه بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان

عنوان مقاله: پروژه بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 50,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۵۲  صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
فهرست مطالب
چکیده ۶
مقدمه. ۷
طرح مسأله. ۸
اهمیت مسئله. ۹
اهداف پژوهش….. ۱۰
فرضیه های پژوهش….. ۱۱
تعاریف و اصطلاحات… ۱۱
تعریف نظری ۱۱
تعریف عملی ۱۲
افت تحصیل… ۱۴
الف) علل اجتماعی و خانوادگی… ۱۶
ب) علل فردی… ۱۶
نامتناسب بودن روش های تدریس: ۲۰
علل خارجی(خانواده و نقش آن بر افت تحصیلی) : ۲۰
اعم عواملی که تحت عنوان عوامل اجتماعی –خانوادگی مطرح می شود ۲۱
۱-محرومیت فرهنگی… ۲۱
۲-فقر و محرومیت اقتصادی… ۲۱
۳-عوامل عاطفی و رفتاری خانواده. ۲۲
۴-فقدان والدین… ۲۳
۵-بی سوادی والدین… ۲۴
۶-تعداد اعضای خانواده ۲۵
۷-ترتیب خاص قرار گیری خواهران و برادران در خانواده. ۲۵
علل فردی… ۲۵
۱-هوش…. ۲۶
۲)انگیزش…. ۲۷
۳) توجه ۲۸
۴-آشفتگی های عاطفی و هیجانی ۲۸
اضطراب و نگرانی… ۲۸
۵) جنسیت ۲۹
۶) نارسایی های جسمانی… ۲۹
۷) مشکلات رفتاری… ۳۰
پیشگیری ۳۰
جامعه آماری ۳۵
روش نمونه گیری ۳۵
روایی آزمون.. ۳۵
پایانی آزمون.. ۳۶
روش تحقیق… ۳۶
تجزیه و تحلیل داده ها ۳۶
“یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق… ۳۸
فرضیه اول ۳۸
فرضیه دوم ۳۸
فرضیه سوم. ۳۸
بحث و نتیجه گیری… ۴۰
فرضیه ۱٫٫ ۴۱
فرضیه ۲ ۴۱
فرضیه ۳ ۴۲
یافته های دیگر. ۴۲
پیامدهای افت تحصیلی… ۴۲
۱- اثرات افت تحصیلی بر دانش آموزان ۴۲
۲- اثرات افت تحصیلی در محیط خانواده ۴۳
۳-هزینه های تحمیل شده بر دولت ۴۳
محدودیت ها ۴۵
پیشنهادات ۴۶
منابع و مأخذ.. ۴۸
ضمائم ۴۹
چکیده :
این پژوهش بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان در شهرستان ایذه می باشد که بین دبیرستان های مختلف نظری و فنی ، دو دبیرستان تکنیک روز و شهید بهشتی به صورت تصادفی انتخاب شدند تا مورد مطالعه قرار بگیرند. ابتدا محققان تصمیم داشتند که پرسشنامه ای برای دانش آموزان مورد مطالعه طرح کنند ولی چون مشخص شد که بیشتر دلایل افت تحصیلی ریشه در خانواده و مشکلات آنها دارد ، پرسشنامه تحقیق برای والدین دانش آموزان طرح گردید که این والدین اغلب آشنا و کسانی هستند که فرزندانشان دچار افت تحصیلی شده بودند.
فرضیه هایی نیز قبل از انجام تحقیق پیش بینی شده که بعد از انجام پژوهش درستی آنها مشخص شده که یکی از آنها به این صورت بود که بین افت تحصیلی و رابطه با دوستان ناباب، رابطۀ معنا داری وجود دارد. که بعد از انجام پژوهش، این رابطه مثبت بود و چنین رابطه ای اثبات شد.
هدف از این پژوهش ، شناسایی عمل افت تحصیلی جهت بر طرف کردن آنها در صورت وقوع و مهم تر از آنها پیشگیری از وقوع افت تحصیلی است. و گروه پسر نیز به این دلیل انتخاب شد که با بررسی های محققان ، مسأله افت تحصیل در پسران بیشتر از دختران اتفاق می افتد و در گروه منتخب عواقب جدی تری نیز به دنبال دارد و چه بسا منجر به ترک تحصیل می شود.
لذا انتظار می رود این نوشته نیز به نوبه خود بتواند گامی سوی روشنایی افکار برداشته و گره گشای مشکلات دانش آموزان بویژه گروه مورد مطالعه باشد.
 مقدمه:
یکی از مشغله های اصلی بشریت در تمام دوران ، توانا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و سپردن میراث فرهنگی بوده است . قسمت اعظم این وظیفه، در ابتدا توسط خانواده انجام می شد. همزمان با گسترش جوامع و تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی وظیفه تعلیم و تربیت به نهاد آموزش و پرورش محول گردید.
این نهاد به طور رسمی عهده دار این امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه، توانایی ها و استعداد های کودکان و نوجوانان را شناسایی نماید و به منظور اجتماعی شدن و به عهده گرفتن مسئولیت های آتی تعالیم لازم را به آنان بیاموزد.
امروزه دیدگاه مردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ای است که استفاده از امکانات تربیتی جامعه را حق طبیعی و مسلم خود می دانند. دلیل عمده این امر آن است که تعلیم و تربیت با سرنوشت انسان در زندگی آینده پیوند خورده است . در عصر حاضر بسیاری از امکانات مادی و نیروهای انسانی در خدمت تعلیم و تربیت قرار گرفته است. همچنین تعلیم و تربیت در بسیاری از جوامع یک سرمایه گزاری بلند مدت محسوب می شود. که به بهای چشم پوشیدن و صرف نظر کردن از رشد کوتاه مدت دیگر امکانات جامعه حاصل می شود . بنابراین اگر تعلیم و تربیت بتواند نیروهای انسانی تحت آموزش خود را در قالب انواع تخصص ها و مهارت های مکمل و مورد لزوم جامعه در آورد و بدین ترتیب نتواند به ایفای نقش خود در زمینه شکوفایی جامعه بپردازد ، در واقع باید گفت که این امکانات و نیرو ها به هدر رفته است . لذا تفکر عاقلانه حکم می کند که سرمایه ها و نیرو های به کار گرفته شده در تعلیم و تربیت به گونه ای برنامه ریزی و سازماندهی شود تا بتواند به اهداف مورد نظر خویش دست پیدا کند.
کودکان و نوجوانان در دوران تحصیل ، نگرش مثبت یا منفی نسبت به خود و محیط پیرامون بدست می آورند این مسأله به مقدار زیاد به تجارب موفق یا نا موفق دانش آموزان در دوران تحصیلی بستگی دارد. آنها در مدرسه در مسیر رشد و بالندگی قرار می گیرند. در حقیقت در طول بهترین سالهای عمر خود با عوامل مختلف مؤثر بر تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی به کنش متقابل می پردازند.
آنها با پیشرفت در تحصیلات و افزایش میزان یادگیری علاوه بر رشد علمی به سلامت روانی پیدا می کنند. برعکس در صورت عدم موفقیت تحصیلی و فشار های روانی ناشی از آن ، بهداشت روانی شان بر هم خورده و بدین گونه خسارتهایی متوجه آنها و جامعه می شود.
به همین دلیل باید به مقوله افت تحصیلی توجه بیشتری نمود تا بتوان با شناخت آن، توانایی ها و شایستگی های کودکان و نوجوانان را باور کرد.
اغلب خانواده ها وقتی با مردود شدن بچه های خود مواجه می شوند، تازه با یک بازنگری ساده در دخل و خرج خانواده به عمق فاجعه پی می برند. از دید آنان در این هنگام هزینه های تحصیلی ، وقت فرزندشان و در نهایت تمامی وجین و هرس کردن کیفی آنان برای نشستن این محصول به خطا رفته است.
فرض کنید باغبانی پس از یک تلاش ، در مزرعه ای به جای درو گندم، با تلی از علف های هرز مواجه شود. او چه احساسی پیدا می کند؟   حال اگر از نگاه ملی به مقوله افت تحصیلی نگاه کنیم، فاجعه از این هم غم بارتر خواهد بود. آمارهای آموزشی فعلی، از ۲۰ درصد افراد بازمانده و جامانده از تحصیل در دوره دبیرستان حکایت میکند و لذا تازه متوجه می شویم که چه بودجه ای از کف این مردم در طول سالهای تحصیلی گذشته هرز رفته است.
   طرح مسأله:
خوشبختانه در عصر حاضر توجه زیادی به رشد تحصیلی دانش آموزان می شود و نه تنها کادر آموزشی با تغییر روش های تدریس تلاش می کنند که دانش آموزان را به سمت پیشرفت امور درسی سوق دهند بلکه والدین نیز که اغلب از طریق رسانه ها، برنامه های آموزشی شرک در انجمن های اولیا و مربیان ،مطالعه و … به اطلاعات مفید بیش از پیش جهت هدایت و پیشبرد فرزندانشان در امر تحصیل کسب کرده اند.
بر خلاف جوامع پیشین که فقط شمار محدودی از مدارس آن هم در شهرها و نه در روستاها وجود داشت و فقط عده ی محدودی می توانستند به کسب علم بپردازند، دنیای امروز پر از مدارس در مقاطع مختلف بوده و دبیرانی که به علم آموزی مشغول هستند بر خلاف سابق با سواد تر بوده و بسیار تخصصی عمل می کنند و نیز والدین اکثر تحصیلات عالیه دارند اما در مقایسه به سالهای گذشته، عوامل منحرف کننده متعددی شیوع پیدا کرده که برای کنترل آنها گاه به مشاوره با مشاوران متخصص نیازمند است که دانش آموزان را نسبت به درس و مدرسه بی انگیزه می کندورفته رفته با پدیده افت تحصیلی بر می خوریم.
در این تحقیق تلاش شده که با شناسایی علل افت تحصیلی و راهکارهای بر طرف کردن آن، درصد و میزان افت تحصیلی را تا حد امکان پایین آورد . بر این اساس در این پژوهش عمدتا بحث در زمینه عوامل نا مناسب و اثر گذار در جامعه ی دبیرستانی می باشد که گروه پسران بدلیل اینکه بیشتر با مسأله افت تحصیلی درگیر هستند، منتخب پژوهشگران این تحقیق بوده است و دلایل افت تحصیلی در گروه های دیگر مانند (راهنمایی و ابتدایی) یا جامعه دختران را شامل نمی شود.

برای دریافت ادامه خرید کنید

دیدگاه خود را به ما بگویید.