پروژه ارزش افزوده

عنوان مقاله: پروژه ارزش افزوده
 قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
RIAL 60,000 – پرداخت ودانلود
 تعداد صفحات مقاله:    ۵۴   صفحه
 توضیحات:   برای توضیحات تکمیلی روی بیشتر   کلیک کنید
فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱- مقدمه. ۴
۱-۲- تاریخچه مختصر مالیات بر ارزش افزوده ۵
۱-۳- مفهوم مالیات بر ارزش افزوده ۸
مثال شماره (۱) : ۹
مثال شماره (۲) : ۱۰
مثال شماره (۳) : ۱۱
الف: محاسبه ارزش افزوده ۱۲
ب) محاسبه ی مالیات بر ارزش افزوده ۱۲
مثال شماره (۴): ۱۳
– روش های مختلف اعمال مالیات بر ارزش افزوده ۱۵
۱-۴- چهار روش اصلی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ۱۵
– روش مستقیم در مقابل روش غیرمستقیم. ۱۸
– انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده ۲۰
۲-۱- دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها (مزایا) ۲۴
۲-۲- ایجاد منبع درآمدی جدید به منظور پاسخگویی به هزینه های دولت.. ۲۴
دلایل اثبات و انعطاف پذیری بیشتر مالیات بر ارزش افزوده عمدتا دو مورد زیر ذکر شده است: ۲۵
– تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای.. ۲۶
فصل دوم
در سطور زیر به ذکر موارد مختلف مرتبط با این دگرگونی و اثرات ناشی از آن پرداخته خواهد شد. ۲۸
– موارد عنوان شده در رد مالیات بر ارزش افزوده (معایب) ۳۲
۱- مشکلات اجرایی: ۳۲
۲- هزینه های کامپیوتری: ۳۴
۳- هزینه های ناشی از سختی پذیرش مالیات بر ارزش افزوده توسط بازرگانان و مبادله کنندگان: ۳۴
۲-۳- چند نرخی بودن و معافیت برخی از کالاها از مالیات : ۳۵
– فرصت های فرار مالیاتی.. ۳۷
– اثر تنازلی مالیات بر ارزش افزوده ۳۷
– مشکل تعیین پایه مالیاتی.. ۳۸
– مشکل صادرات کشورهای در حال توسعه. ۳۹
– بروز مالیات بر ارزش افزوده منفی : ۳۹
۲-۴- ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش افزوده ۴۰
 
فصل سوم
 
۳-۱- نرخ واحد یا نرخ های چندگانه و دامنه شمول آنها ۴۲
با اتخاذ ساختار فوق، سه روش برای اعمال مالیات بر اقلام اساسی مصرفی با نرخی پایین تر از نرخ واحد عمومی وجود دارد. ۴۳
۳-۲- نرخ های موثر. ۴۵
۳-۳- هماهنگی نرخ ها ۴۵
۳-۴- نرخ گذاری صفر. ۴۷
۳-۵- معافیت ها ۴۹
فصل چهارم
 
۶-۳- خلاصه و نتیجه گیری.. ۵۲
منابع. ۵۳

دیدگاه خود را به ما بگویید.