راهکارهای تقویت املای پایه اول ابتدایی

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی: راهکارهای تقویت املای پایه اول ابتدایی
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۸  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

 فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………. ۶
مرحله اول ( موضوع پژوهش ) ……………………………………………… ۷
مرحله دوم ( توصیف مساله )………………………………………………….. ۷
مرحله سوم ( گردآوری اطلاعات پیرامون موضوع )……………………………….. ۹
اصول و مبانی املا ……………………………………………… ۱۹
مرحله چهارم( شناسایی مهمترین عوامل در ایجاد مسأله)……………….. ۲۳
مرحله پنجم(تفکر و جستجو برای پیدا کردن راه حل مناسب)…………….. ۲۴
مرحله ششم(اجرای راه حل با ذکر جزییات و چگونگی اجرا)…………… ۲۶
مرحله هفتم(ارزیابی از میزان تاثیر گذاری راه حل اجرا شده)……………. ۲۹
مرحله هشتم(ارزیابی از میزان اعتبار اقدام انجام شده)…………………… ۳۰
مرحله نهم(نتیجه گیری ، پیشنهاد)…………………… ۳۳
نتیجه گیری……………………………………………………. ۳۵
فهرست منابع ………………………………………………….. ۳۶
ضمائم…………………………………………………… ۳۷

چکیده
پژوهشگر با استناد به اینکه دانش آموزان زیادی وجود دارند که در درس املا دچار اختلال هستند و نسبت به اشتباهاتی که مرتکب می شوند ارزشیابی کمتری می گیرند و این امر باعث دلسردی آنها نسبت به درس می شود.
معمولا معلمان و والدین برای تقویت املا نوشتن باید به راههای مختلفی بیاندیشند و به دلیل اینکه انواع اشتباهاتی که دانش آموز مرتکب می شود از یک نوع و از یک سنخ نیستند تا بتوان با اتخاذ یک روش همه آن اشتباهات را از بین برد وبه پیشرفت وی اطمینان یافت.
بنا براین ما باید در املا از روشهای چند یادگیری برای افزایش مهارت املا استفاده کنیم. لذا من در این اقدام پژوهی به این نکته اشاره می نمایم.
کلید واژه : دانش آموز – پایه اول ابتدایی – املا – مهارت – تقویت

دیدگاه خود را به ما بگویید.