تجربیات مدون آموزشی: چگونه می توانم تعاملات اجتماعی (احترام متقابل ) در دانش آموزانم را افزایش دهم؟

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی: چگونه می توانم تعاملات اجتماعی (احترام متقابل ) در دانش آموزانم را افزایش دهم؟
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۴۴   صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود

فهرست مطالب
چکیده………………………………………………………….. ۱
مقدمه : توصیف وضع موجود ………………………………. ۳
گرد آوری شواهد ۱……………………………………. ۴
پیشینه تحقیق………………………………………………………. ۹
یافته های علمی………………………………………………… ۱۵
تجزیه وتحلیل وتفسیر داده های اولیه……………………………….. ۳۷
انتخاب واجرای راه حل…………………………………………………. ۳۹
فهرست منابع ………………………………………………………. ۴۰
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.