تجربیات مدون آموزشی: چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم

عنوان مقاله:   تجربیات مدون آموزشی: چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم
قالب مقاله:    word  ورد  (doc)
تعداد صفحات مقاله:    ۳۶  صفحه
توضیحات:
پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی  در قالب فایل word  ورد (doc)  همراه با فهرست، چکیده، منابع و …
برای دیدن توضیحات تکمیلی روی بیشتر  در آخر مطلب کلیک کنید
جهت دانلود فایل روی لینک زیر کلیک کنید.
RIAL 80,000 – پرداخت ودانلود
فهرست مطالب    
چکیده……………………………………………. ۵
مقدمه…………………………………….. ۶
اهداف تحقیق …………………………………………. ۸
بیان مساله………………………………………………….۹
بیان وضعیت موجود …………………………………………………. ۱۰
گرد آوری اطلاعات ( شواهد ۱ ) ………………………………. ۱۲
تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………….. ۲۴
انتخاب راه جدید به صورت موقتی…………………………. ۲۵
ضرورت اجرای طرح……………………………….. ۲۹
گرد آوری داده ها : درباره تاثیر اقدام بهینه………………… ۳۰
تحلیل شواهد ۲ تاثیر اقدام …………………………………… ۳۱
ارزشیابی و اعتباربخشی ………………………………………… ۳۲
یک پیشنهاد………………………………………………… ۳۴
نتیجه گیری ……………………………………………. ۳۵
فهرست منابع ……………………………………………………… ۳۶
 
چکیده
همه ی معلمان و همکاران من که پایه دوم را تدریس می کنند، اذعان می کنند که در درس ریاضی مبحث ساعت ،محور، اعدادزوج وفرد و…. برای دانش آموزان ونحوه ی آموزش این کاربرای آنها بحثی بسیارمهم است .همه ی همکارانی که دراین پایه تدریس داشته اندمعتقدبودندکه این مباحث تاسالهای بعدی نیزبدرددانش آموزان می خورندوبرخی تجربه های عملی مفیدی داشتند.نظرات آنها رایادداشت نمودم سپس به مطالعه چندکتاب واستفاده ازمطالب یکی دو سایت آموزشی اینترنتی پرداختم.ازبچه ها نیزنظرسنجی کردم که تدریس درمحیط کلاس بهتراست یا حیاط مدرسه سپس با مدیرمدرسه هماهنگی کردم که کدام زنگ ورزش ندارند .تا تدریس رادرحیاط انجام دهم.
 

دیدگاه خود را به ما بگویید.